Gebruikers

We worden allemaal gemiddeld ouder. We krijgen daarbij wel te maken met 1 of meer chronische aandoeningen, of een ziektebeeld waarvoor we een operatie of behandeling ondergaan, of een behoefte aan ondersteuning thuis. Waarschijnlijk met een combinatie hiervan. viQtor is bedoeld als ondersteuning voor mensen in een kwetsbare fase van het leven.

Toch helpt het soms om de toegevoegde waarde van monitoring met viQtor per situatie meer in detail te bekijken. Zie hieronder diverse voorbeelden van situaties waarin wij ons kunnen bevinden en wat viQtor voor de drager en voor de zorgprofessionals kan betekenen.