Vacature Manager Supply Chain & Services

We werven momenteel een Manager Supply Chain & Services voor smartQare, een uniek bedrijf in medische oplossingen. smartQare is in transitie van een start-up naar een scale-up en gevestigd in zowel Noordwijk als Eindhoven. We werken met ongeveer 20 collega's in verschillende (partner-)teams.

smartQare is een jonge social enterprise of impact venture, opgericht in 2017, met een missie om relevante oplossingen te creëren om het zorgsysteem te ondersteunen met een holistische aanpak. De uitdagingen van ons zorgsysteem op macroniveau zijn overduidelijk en we zijn ons allemaal bewust van de versnellende aantallen en de groeiende kloof tussen "vraag en aanbod".

Onze visie was niet om een stukje van de puzzel te ontwikkelen, maar om alle belangrijke componenten te ontwikkelen om nieuwe manieren van 'connected care' te ontsluiten. We hebben een oplossing gecreëerd, genaamd viQtor, die geschikt is voor zowel cure (ziekenhuizen, klinieken) als care (ouderenzorg, thuiszorg).

Omdat (patiënt)gegevens de basis vormen voor besluitvorming door professionals in het zorgsysteem, is het beschikbaar hebben van patiëntgegevens op het juiste moment op de juiste plaats essentieel voor het leveren van de best passende zorg. viQtor bestaat uit een goed ontworpen wearable van medische kwaliteit, die een reeks (vitale) gegevens kan verzamelen en transporteren, plus een platform om deze gegevens te ontvangen en om te zetten in informatie die kan worden gebruikt voor besluitvorming door professionals in het systeem. De volgende stap is het toevoegen van nieuwe functies aan viQtor en het transformeren van gegevens om toekomstige gebeurtenissen of gezondheidsbehoeften te kunnen voorspellen. Daarom ontwikkelen we slimme algoritmes (AI).

We lanceerden onze oplossing in 2021. In 2021 is smartQare ISO 13485 gecertificeerd en sinds augustus 2022 is het gehele concept viQtor CE-MDR gecertificeerd. Met deze CE-certificering is viQtor nu klaar voor gebruik door patiënten en zorgverleners in alle EU-landen. Nederland is onze eerste doelmarkt, waarna we zullen uitbreiden in de rest van Europa en de Verenigde Staten (de aanvraag voor FDA erkenning wordt naar verwachting in Q4 2022 ingediend).

viQtor is dus inmiddels volledig ontwikkeld en medisch gecertificeerd. Momenteel worden proeftuinen met zorginstellingen uitgevoerd om de klinische validatie en werkzaamheid van de viQtor oplossing in de praktijk aan te tonen. Hiervoor heeft inmiddels de eerste productiebatch plaatsgevonden en is tevens het logistiek proces met een distributiepartner ingericht. In de komende fase zal productie en logistiek een belangrijke pijler worden van onze dienstverlening. Wij zoeken daarom een ervaren en fulltime Manager Supply Chain & Services.

De functie:

De Manager Supply Chain & Services is verantwoordelijk voor de volgende zaken:

 • Het zorgdragen voor een optimale ervaring van klanten in de levering en het gebruik van viQtor en de dienstverlening van de smartQare.
 • Het waarborgen van de productkwaliteit van viQtor in het veld, waarbij de veiligheid van patiënten/cliënten in het gebruik van viQtor voorop staat. De manager Supply Chain & Services is proceseigenaar van de proces area’s Supply Chain, Supplier Management en Services in het smartQare Quality Management Systeem (S-QMS). Het supplier management, waarbij wij onderscheid maken in risico categorieën van leveranciers. Hierbij hoort tevens de selectie en het contract management van nieuwe leveranciers en het evalueren van bestaande leveranciers, inclusief leverancier audits. Met name product kritische leveranciers, zoals productiepartners en firmware ontwikkelaars vergen intensieve begeleiding.
 • Het dagelijkse order management proces: het bevestigen van klantorders, uitsturen van inkooporders, het ontvangen van bestelde goederen en diensten en zorgdragen dat afgesproken levertermijnen worden nagekomen.
 • Het optimaliseren van de logistieke keten, waarvoor de opzet op een flexibele manier meegroeit met de scope en reikwijdte van onze commerciële activiteiten. Internationalisering en productverbreding zullen daarin hogere eisen met zich meebrengen.
 • Het strategisch voorraadbeheer, zowel van complete producten voor het snel uitleveren van klantorders als ook de inkoop van alle catalogus items die onderdeel zijn van viQtor. Ook de strategische inkoop van componenten voor het productieproces wordt met smartQare’s productiepartner afgestemd.
 • Het asset management van alle viQtor systemen in het veld. De traceability van ieder systeem tot op componentniveau is een absoluut vereiste als medisch gecertificeerd bedrijf. Met alle leveranciers wordt deze transparantie te allen tijde gewaarborgd.
 • Het managen van de integrale kosten van de supply chain en service activiteiten. Dit betreft de productiekosten, de logistieke kosten voor opslag en distributie, als ook de investering in voorraden door/van smartQare.
 • Het verder inrichten en uitvoeren van smartQare’s service activiteiten. Dit betreft het klachtenmanagement en retourmanagement, klanttevredenheid, als ook het verder uitbouwen van Value Added Services (VAS) op basis van het smartQare platform.
 • Eigenaarschap voor het IT landschap dat de waardeketen van smartQare ondersteunt: met name Salesforce als CRM, order management en asset management systeem.

Deze functie maakt deel uit van het managementteam van smartQare en rapporteert aan de CEO.

De gewenste kandidaat:

 • Onze ideale kandidaat heeft een supply chain management opleiding op HBO-niveau afgerond (bij voorkeur aangevuld met een wetenschappelijke opleiding).
 • Zij/hij heeft aantoonbare kennis in het opzetten en uitvoeren van een logistieke operatie, waarbij kennis van productieprocessen zeer gewenst is.
 • Zij/hij heeft 5-10 jaar ervaring in de medische industrie en begrijpt de wensen van klanten in verschillende zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken.
 • Zij/hij is klantgericht, heeft een ‘can do’ mentaliteit en begrijpt dat in een scale-up organisatie als smartQare een praktische en oplossingsgerichte aanpak vereist is.
 • Zij/hij heeft bij voorkeur ervaring met service activiteiten en is creatief in het vinden van oplossingen voor operationele problemen.
 • Zij/hij trekt hieruit lessen en zet deze om in verbeterde processen en structuren.

Arbeidsvoorwaarden:

Wij zoeken een collega voor minimaal 4 dagen per week. Wij werken vanuit Noordwijk en Eindhoven. T.a.v. arbeidsvoorwaarden zoeken wij het optimum tussen marktconform en passend bij de fase van smartQare (start-up), dit zal onderdeel zijn van de gesprekken met kandidaten.

Interesse:

Neem contact op met Paul Smilde (paul.smilde@smartqare.nl of 06-10035236).