Bijzondere pilot in Zuid-Afrika

Ook voor psychiatrische patiënten blijkt viQtor waardevol te zijn.

Lotte Giele, assistent clinical affairs

Onlangs startte smartQare een pilot in Zuid-Afrika, waarbij psychiatrische patiënten onze viQtor dragen. Lotte Giele, assistent clinical affairs, reisde samen met co-founder Ronald Olie af naar Pretoria om de pilot mee op te starten en vertelt hier over die bijzondere ervaring.

Vertel eens Lotte, waarom Zuid-Afrika?

Lotte Giele: “In Zuid-Afrika is er veel interesse in patient monitoring. In vergelijking met Nederland zijn de afstanden in het land enorm groot. Voor gezondheidsorganisaties zou het heel fijn zijn als patiënten zoveel mogelijk thuis kunnen blijven en op afstand gemonitord worden. Eind 2022 hebben wij een contract gesloten met een distributeur in Zuid-Afrika en die heeft ons geïntroduceerd bij EQiGate.”

Wat doet EQiGate?

“EQiGate verleent diverse gezondheidsservices. EQiGate heeft een service waarbij ze patiënten op afstand monitoren en intern is er een medisch callcenter dat reageert op de alerts die binnenkomen en bij noodgevallen ambulances uit kan sturen naar aangesloten organisaties.
Daarnaast doen ze ook remote consultations. Wanneer patiënten klachten hebben, kunnen ze bellen ze naar EQiGate voor een consult op afstand en het behandelen van klachten. Ze werken dan met paramedics die met een koffer vol medische apparatuur en een camera waarmee het gesprek wordt opgenomen de patiënten thuis bezoeken. Zij verrichten dan een consult voor de dokter en de metingen die ze doen worden vervolgens naar een arts van EQiGate verzonden.”

Voor welke usecase heeft EQiGate een pilot gedraaid met viQtor?

“Na het testen van twee devices was EQiGate direct enthousiast over de mogelijkheden van viQtor. Ze gaven aan dat ze graag een pilot wilden draaien in samenwerking met een psychiatrisch ziekenhuis in Pretoria. Hier worden psychiatrische patiënten opgenomen op maandag en weer ontslagen op vrijdag. Zij krijgen overdag therapie om te leren omgaan met hun klachten en hun ziektebeeld. Aan het eind van de middag gaan ze weer naar huis om te slapen en ook in het weekend zijn ze thuis.
Tijdens deze pilot dragen de patiënten viQtor constant, zowel thuis als in het ziekenhuis om zo meer inzicht te krijgen in hun gezondheid en gedrag. Ook bijvoorbeeld om bepaalde 'triggers' te identificeren waardoor zij angstaanvallen kregen. Zo kan er bij triggers ingegrepen worden om te voorkomen dat patiënten angstig worden.”

Hoe is die pilot verlopen?

“De patienten die deelnamen aan de pilot kregen eerst een training waarbij de functies en werking van het device werden uitgelegd. Daarna droegen ze het device een aantal dagen. Dat varieerde van minimaal 3 tot maximaal 9 dagen achter elkaar. Samen met EQiGate keken wij naar de data en het callcenter van EQiGate reageerde op het moment dat er een alert werd geactiveerd en de patiënt dus hulp nodig had. In eerste instantie werd er dan telefonisch contact gezocht en mocht er echt een noodgeval zijn, dan kon een ambulance gestuurd worden.
De feedback van patiënten was positief: ze vonden het device comfortabel om te dragen en twee patiënten vroegen zelfs of ze viQtor konden aanschaffen. Ook de medewerkers van het callcenter zijn positief.”

Deze use case was door smartQare nog niet onderzocht. Welke inzichten leverde de pilot tot dusver op?

“In de data-analysesessies hebben we gekeken naar alle parameters van viQtor, en in het bijzonder naar een verhoogde hartslag, een verlaagde zuurstofsaturatie en het beweeggedrag. Met name het slaappatroon van deze patiëntenpopulatie was interessant. Wanneer een psychiatrisch patiënt een slecht slaapritme heeft, werkt dat als een neerwaartse spiraal: de klachten worden erger, het is moeilijk om te gaan met tegenslagen etc. Dat was voor ons een enorm inzicht dat we hebben gekregen.
Opvallend was ook een specifieke casus van een jongen met extreme ADHD waarbij de activiteit gedurende dag én nacht enorm hoog was. We zagen dat hij heel laat naar bed ging, slechts een paar uur sliep en dan meteen weer ‘aan’ stond. Het bleek dat hij een kortwerkende slaapmedicatie nam. EQiGate heeft in een multidisciplinair overleg aangegeven dat de medicatie moest worden aangepast naar langwerkend, zodat deze jongen een betere nachtrust zou krijgen. Dat zijn dingen die je zonder viQtor niet ziet.
Die inzage in het slaappatroon bleek enorm waardevol en dat was ook precies de feedback die we kregen van patiënten zelf. Als een verpleegkundige in de ochtend zag dat de functies wat afweken, informeerde ze of de patiënt goed had geslapen. Nu kon dat dankzij viQtor heel goed worden gezien.”

Wat was de reactie van EQiGate op deze pilot?

“EQiGate was heel enthousiast. Zij zien dit echt als de toekomst en noemen het ‘the revolution of remote patient monitoring’. Zij zeggen: ‘Er zijn zoveel plaatsen op de wereld waar monitoring op afstand het verschil kan maken voor patiënten en zorgprofessionals. Het is ongelooflijk motiverend om positieve feedback te ontvangen van zowel de patiënten als de zorgverleners en om zo nauw samen te werken met innovatie-gedreven professionals.’”

Hoe gaat het nu verder?

“De pilot wordt nu door EQiGate voortgezet. Interessant om te zien is dat de toegevoegde waarde van viQtor voor specifieke patiëntgroepen en zorgprocessen zo verschilt tussen landen. Het is ook echt van belang hoe de financieringsstructuur van de zorg in een land is ingericht.
EQiGate is zo enthousiast dat dit waarschijnlijk wel een vervolg gaat krijgen. Hun psychiaters hebben zeker interesse om ook nieuwe patiënten te gaan monitoren. Daarnaast verleent EQiGate ook zorg in zogenaamde retirement villages waar 65-plussers wonen. Sommige ouderen hebben (nog) geen hulp nodig, anderen wel. EQiGate wil viQtor gaan inzetten om deze doelgroep te monitoren en de mogelijkheid te bieden om hulp in te roepen wanneer dat nodig is. Monitoring van vitale functies in combinatie met persoonlijke alarmering, valdetectie en GPS is voor hen ideaal.”

Hoe heb jij deze reis persoonlijk ervaren?

“Ik heb er ontzettend van genoten! Ik voel me vereerd dat ik die kant op mocht gaan. De ervaring die ik heb binnen smartQare is vooral klinisch; ik kijk met een kritische blik hoe we viQtor kunnen verbeteren. Deze trip liet me de voorkant van viQtor zien, hoe het werkt in de praktijk. Ik heb ook veel geleerd van Ronald, hij is superervaren en kent het bedrijf van a tot z. Om dan te horen dat EQiGate en het ziekenhuis zo enthousiast zijn over viQtor, maakt het helemaal fantastisch. Te zien dat er nog zoveel mogelijkheden zijn, dat vind ik heel inspirerend. We kijken ernaar uit om de volgende use cases te gaan onderzoeken. Ik krijg daar ontzettend veel energie van!”