Life Sciences & Health mission naar Denemarken en Zweden

Met de CE certificering die smartQare in augustus 2022 behaald heeft kan viQtor worden ingezet als monitoring oplossing voor de zorg binnen de EU.

Op basis van specifieke kenmerken, zoals geografische spreiding van inwoners t.o.v. zorglocaties, financierings-/verzekerings stelsel, capaciteitstekorten etc, zijn diverse Europese landen interessant voor smartQare, om daar de mogelijkheden van 24/7 monitoring te verkennen. Daarom heeft smartQare in maart deelgenomen aan de handelsmissie georganiseerd door Task Force Health Care naar Denemarken en Zweden.

Tijdens dit bezoek zijn diverse zorgpartijen in Denemarken en Zweden bezocht, zoals publieke en private ziekenhuizen, research instituten en zorgnetwerken.

Denemarken

Denemarken kenmerkt zich door een open en transparante cultuur en door interesse in Internationale samenwerkingen. Het Deense zorgsysteem in is in transitie om de stijgende kosten en vergrijzende populatie het hoofd te kunnen bieden. Digitalisering en nieuwe technologie worden gezien als enablers voor toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. Ziekenhuiszorg verplaatst zich van klinisch naar poliklinisch en van in-hospital naar at-home en digitaal. Sustainability komt toenemend op de agenda van ziekenhuizen.

Zweden

De cultuur, uitdagingen en transities in de zorg in Zweden zijn vergelijkbaar met Denemarken (en Nederland). Connected healthcare is een van de focusgebieden van digitalisering in Zweden omdat vergaande decentralisatie in het zorgsysteem en regionale spreiding extra uitdagingen ten aanzien van communicatie in het zorgsysteem met zich meebrengen.

In de ouderenzorg in Zweden ontstaan steeds meer private aanbieders. Zweden kijkt voor innovatie en organisatie van ouderenzorg met interesse naar de ontwikkelingen in Nederland.

Deze trip was voor smartQare een groot succes. De bezochte zorgpartijen zien monitoring van pati├źnten in het ziekenhuis en thuis ├ęcht als oplossing voor bestaande uitdagingen en zijn positief verrast over de functies en draagbaarheid van viQtor.

In de volgende nieuwsbrief zullen wij meer in detail verslag doen van de ervaringen en de uitkomsten van deze missie.