Marktvalidatie

Met de CE markering is viQtor klaar voor gebruik. De eerste fase is nu om in relatief kleinschalig pilots de waarde van viQtor aan te tonen in de praktijk. Daarvoor gaan wij samenwerkingen aan met diverse (innovatieve) zorginstellingen.

Bij Sensire heeft in oktober/november al een derde ‘proeftuin’ gelopen. Dit keer is onze oplossing met alle facetten getest, dus inclusief monitoring van vitale waarden. Zorgcentrale Naast-ZCN heeft de binnengekomen meetwaarden gemonitord en waar nodig actie uitgezet volgens daarvoor opgestelde protocollen. Ca. 20 cliënten van Sensire uit de regio Zevenaar hebben deelgenomen aan deze proeftuin. Op dit moment worden alle uitkomsten en feedback verzameld en verwerkt tot een evaluatierapport. Op basis van deze uitkomst zullen wij met Sensire vervolgstappen gaan zetten.

In de maand december starten twee nieuwe onderzoeks-trajecten

Eén traject met het LUMC, de afdeling Anesthesiologie:
Wij gaan samen met hen een onderzoek uitvoeren met patiënten op de Post Anesthesia Care Unit (PACU). Hier liggen patiënten die meer bewaking en/of behandeling na een operatie nodig hebben dan op de verpleegafdeling gegeven kan worden. Dit kan zijn bij een grote operatie όf als de lichamelijke conditie, meestal door hart of longproblemen, hiertoe aanleiding geeft. Wij gaan onderzoeken of d.m.v. monitoring met viQtor patiënten eerder de PACU kunnen verlaten door aan te tonen dat deze patiënten ook veilig op de verpleegafdeling met viQtor gemonitord kunnen worden. PACU bedden zijn schaars en kostbaar. viQtor kan op deze manier heel direct waarde toevoegen voor het zorgsysteem.

Een ander traject is met huisartspraktijk Huisartsenpraktijk Meuwissen, van Ballegooijen en Vosseberg in Wageningen.
Wij gaan samen met huisarts Michel Meuwissen, tevens lid van onze medische Raad van Advies patiënten monitoren met zwaardere COPD.
Wij onderzoeken of we achteruitgang van deze patiënten kunnen detecteren via monitoring en of we dmv vroegtijdig ingrijpen (bijv. met medicatie of leefstijlaanpassing) verdere verslechtering en een eventuele ziekenhuisopname kunnen voorkomen.

Jeroen Kortsmit, onze manager Clinical Affairs, begeleidt deze onderzoeken.
De uitkomsten van deze onderzoeken zullen de basis vormen voor verdere uitrol van gebruik van viQtor bij andere instellingen.