Nederlandse medische 24/7 monitoring oplossing aan de vooravond van doorbraak in de ouderenzorg

Na een periode van 4 jaar intensieve ontwikkeling is smartQare klaar voor de introductie van haar vernieuwende 24/7 monitoring oplossing. Deze bestaat uit een unieke medische wearable viQtor, een IT-platform en een app voor de ontsluiting van data naar zorgprofessionals en mantelzorgers. De geïntegreerde oplossing belooft de zorg aan ouderen en andere hulpbehoevenden te verbeteren en toekomstbestendiger te maken. SmartQare start in Nederland en sluit deze week de eerste zorgorganisaties aan. Verdere opschaling in Nederland is voorzien, alsook de introductie in het buitenland.

Het medische hulpmiddel viQtor is een innovatieve vinger aan de pols van patiënten. Het meet doorlopend belangrijke vitale parameters zoals hartslag, zuurstofsaturatie en huidtemperatuur. Daarnaast bevat het ook een aantal niet-klinische functionaliteiten zoals valdetectie, een activiteitenindex, exacte plaatsbepaling en een hulpknop. Medische data en andere informatie worden veilig ontsloten naar een medische cockpit en een app. Zorgverleners en mantelzorgers worden zo met de patiënt verbonden. De smartQare oplossing maakt zo de juiste zorg op de juiste plek mogelijk en vergroot bovendien de zelfstandigheid van de patiënt.

"De introductie is een niet te onderschatten moment voor smartQare en zorgorganisaties die willen anticiperen op een vergrijzende samenleving waarin de zorg steeds verder onder druk komt te staan. Neem alleen al de mantelzorg. Heeft een patiënt vandaag beschikking over gemiddeld 4 mantelzorgers, zijn dat er naar verwachting in 2040 nog maar 2", zegt Walter van Kuijen - CEO bij smartQare.

De cijfers onderstrepen het belang van de oplossing die smartQare naar de markt brengt. Alleen al in Nederland zijn er op dit moment al 3,3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar. Van deze groep maken er 1,3 miljoen gebruik van enige vorm van thuiszorg. Dat vergt niet alleen veel handen, maar ook veel geld. Van de totale zorgkosten in Nederland werd in 2017 50% besteed aan ouderenzorg. In 2030 neemt dat volgens het bureau Vektis zelfs toe naar 58%. Uit een impactanalyse van PwC blijkt dat oplossingen zoals viQtor in staat zijn om jaarlijks bijna 1% van de totale zorgkosten te besparen. “Elke euro die je in viQtor investeert, levert er drie op. Dat komt vandaag in Nederland neer op 800 miljoen euro per jaar alleen al voor de groep patiënten met hartfalen en/of COPD-fase 3 en 4", aldus Van Kuijen.

Hij vervolgt: "De cijfers spreken voor zich, maar zijn kil en koud. Uiteindelijk wil smartQare het leven van meneer en mevrouw Janssen verbeteren. Deze staan model voor die 1,3 miljoen ouderen. In een veranderende wereld willen zij zelf in controle zijn van hun leven. Wij zijn ervan overtuigd dat onze technologie het gat tussen aanbod en toenemende vraag voor een groot deel kan dichten. Met viQtor creëren we efficiëntie, en tegelijkertijd maken we aandacht en ondersteuning op het juiste moment mogelijk. De integrale oplossing en holistische benadering van de zorgmarkt die daarvoor nodig zijn, daar hebben we 4 jaar lang hard aan gewerkt. Het zal daarom niet lang meer duren voordat viQtor - en het omliggende eco-systeem - voldoet aan de strengste Europese wetgeving en (MDR) geregistreerd wordt als een medische klasse IIb oplossing. Dit betekent bijvoorbeeld dat artsen op basis van ontsloten data op afstand medische beslissingen kunnen nemen.”

Walter van Kuijen besluit: "Vooruitlopend op de registratie gaan we vanaf vandaag versnellen en pionierende partners aansluiten. Dat zijn innovatieve zorgorganisaties en ziekenhuizen die anticiperen op de toekomst en een vliegende start willen maken zodra de medische registratie van viQtor een feit is. Samen gaan we ons platform verfijnen. Nu de eerste zorgorganisaties worden aangesloten, ligt de focus op versneld opschalen om onze oplossing voor andere organisaties in Nederland breed beschikbaar te maken. Geïnteresseerde partijen kunnen uiteraard contact met ons opnemen".


Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Walter van Kuijen (CEO): walter.van.kuijen@smartqare.nl | 06 117 350 73
Ronald Olie (Co-founder): ronald.olie@smartqare.nl | 06 460 846 90