Nieuwe studies

We zijn volop bezig met de marktvalidatie van viQtor.

Deze maand gaan we starten met monitoring van COPD patiënten vanuit Huisartsenpraktijk Meuwissen, van Ballegooijen en Vosseberg in Wageningen.
In deze studie willen we samen onderzoeken of en hoe we verslechtering van de conditie van deze patiënten kunnen aantonen aan de hand van de data die we met viQtor ophalen. Tevens willen we inzichtelijk maken hoe viQtor concreet gebruikt kan worden in een huisartsenpraktijk.

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

En we gaan starten met een studie samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Patiënten met een verhoogd risico verblijven na afloop van een chirurgische ingreep kortdurend op een Post Anaesthesia Care Unit (PACU). Het aantal bedden op een PACU afdeling is schaars en deze zorg is relatief kostbaar.
Wij gaan samen met het LUMC onderzoeken of we deze patiënten ook veilig met viQtor kunnen monitoren. Dit zou uiteindelijk kunnen betekenen dat patiënten eerder naar een reguliere verpleegafdeling kunnen.

Op deze manier hopen wij met viQtor substantieel bij te kunnen dragen aan de beschikbaarheid van schaarse zorg. Wij kijken vol verwachting uit naar de nieuwe inzichten die wij zullen gaan krijgen vanuit deze studies.

Radboud UMC (Nijmegen) en ErasmusMC (Rotterdam)

Daarnaast zijn wij met het Radboud UMC (Nijmegen) en met ErasmusMC (Rotterdam) bezig met een plan dat tot verdere klinische onderbouwing en nieuwe voorbeelden voor het gebruik van viQtor moet leiden.
Hierbij zal viQtor worden ingezet voor monitoring op reguliere afdelingen in de ziekenhuizen en ook voor monitoring van patiënten na ontslag in de thuissituatie.

De verwachting is dat viQtor op diverse plekken en voor diverse patiënten veel waarde kan toevoegen en voor de betrokken zorgverleners het werk kan ontlasten en verbeteren.
Positieve uitkomsten van studies en ervaringen uit use cases waarin viQtor concreet wordt ingezet, zullen helpen om andere zorgaanbieders en verzekeraars te overtuigen van de doelmatige inzet van continue monitoring met viQtor.