Persbericht Philips

4 april 2024

Philips en smartQare gaan samenwerken om continue patiëntmonitoring in en buiten het ziekenhuis te automatiseren en te vereenvoudigen.

Draagbare sensoren ondersteund door softwareplatforms kunnen helpen om de werkdruk in de zorg te verminderen en patiënten eerder naar huis of een zorginstelling te laten gaan [1,2,3].

Amsterdam, NederlandPhilips kondigt vandaag een strategische samenwerking aan om de technologie van smartQare te integreren met haar klinische softwareplatforms voor patiëntmonitoring. Deze samenwerking creëert nieuwe mogelijkheden voor continue patiëntmonitoring, zowel binnen als buiten de muren van het ziekenhuis, te beginnen in Europa.

De rol van ziekenhuizen verandert snel. Personeelstekorten, een vergrijzende bevolking en stijgende zorgkosten hebben geleid tot een toenemende vraag in de gezondheidszorg. Ondertussen wordt zorginstellingen gevraagd om met minder middelen meer te bereiken. Draagbare sensoren voor continue monitoring bieden een oplossing om te helpen de werkdruk van het personeel te verlagen [2] en de verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis [3] te verkorten.

De implementatie van monitoring met draagbare sensoren kan echter uitdagend zijn, vooral wanneer apparaten niet in staat zijn om data met elkaar uit te wisselen en het delen van patiëntgegevens tussen verschillende zorgomgevingen niet mogelijk is. De nieuwe samenwerking tussen Philips en smartQare heeft tot doel om gegevens uit te wisselen tussen sensoren en systemen. Dit helpt de complexiteit van continue monitoring te verminderen door gegevens en beslissingsondersteuning toegankelijk te maken via gebruiksvriendelijke softwareplatforms, ongeacht of de patiënt nog in het ziekenhuis ligt, in een langdurige zorginstelling verblijft, of thuis herstelt.

"Wij erkennen de noodzaak voor een systeemverandering gedreven door bedrijven in de gezondheidstechnologie sector. Door ons monitoringplatform open te stellen voor andere bedrijven zoals smartQare, kunnen we een ecosysteem voor patiëntmonitoring creëren. Dit zal zorgverleners helpen om tijd terug te winnen, zodat zij kunnen richten op wat belangrijk is en vol vertrouwen voor patiënten kunnen zorgen", zegt Christoph Pedain, Business Leader, Hospital Patient Monitoring bij Philips. "Ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen door middel van het open ecosysteem een balans vinden tussen de behoefte om zorg te standaardiseren en te personaliseren in verschillende zorgomgevingen. Dit zal helpen bij het verbeteren van workflows, zorgverlening en patiëntveiligheid."

Het combineren van sensoren en softwareplatformen in een praktische, direct beschikbare oplossing helpt om toenemende uitdagingen voor zorgsystemen, door een groeiende behoefte aan meer zorg en minder beschikbare middelen, te adresseren"

- Walter van Kuijen, CEO van smartQare.

“Het combineren van sensoren en softwareplatformen in een praktische, direct beschikbare oplossing helpt om toenemende uitdagingen voor zorgsystemen, door een groeiende behoefte aan meer zorg en minder beschikbare middelen, te adresseren" zegt Walter van Kuijen, CEO van smartQare." Het is onze missie bij smartQare om relevante innovaties te creëren die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg wereldwijd garanderen”.

“Door AI en de introductie van meer en gespecialiseerde draagbare sensoren kunnen we patiëntmonitoring binnen en buiten het ziekenhuis verder verbeteren,” zegt prof. dr. Arthur Bouwman, anesthesioloog bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en professor perioperatieve monitoring en ondersteuning van klinische besluitvorming bij de Technische Universiteit Eindhoven. “We hebben veel geleerd van de introductie van de Healthdot sensor. Voor toekomstige innovaties is een open ecosysteem en samenwerking tussen bedrijven zoals Philips en smartQare van belang. Dit optimaliseert de uitwisseling van patiëntgegevens zodat wij de zorgpaden voor patiënten kunnen verbeteren en de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment kunnen leveren.”

Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst zal smartQare de Healthdot van Philips overnemen. Hierbij wordt deze draagbare sensor gecombineerd met smartQare's oplossing voor patiëntmonitoring, viQtor. Beide sensoren zullen geïntegreerd worden in één digitale oplossing en platform. Philips en smartQare zullen gezamenlijk de geïntegreerde oplossing voor patiëntmonitoring op afstand aanbieden aan zorgverleners en patiënten.

Een open monitoring-ecosysteem komt ten goede aan de zorg en patiënten.
Met deze verschuiving naar een open benadering streeft Philips ernaar het aantal exclusieve normen en gesloten ecosystemen voor ziekenhuizen te reduceren. Geleidelijk zullen er steeds meer apparaten en sensoren van derden geïntroduceerd worden die moeiteloos kunnen communiceren via de verschillende platforms van Philips. Door een open infrastructuur voor patiëntmonitoring te introduceren, krijgen zorgverleners de flexibiliteit om patiënten te monitoren vóór, tijdens en na ziekenhuisopname voor een eenduidig patiëntbeeld dat naadloos in elkaar overloopt.

____________________________________________________

Bronnen

[1] van der Stam, Mestrom et. al. (2022) A wearable patch based remote early warning score (REWS) in major abdominal cancer surgery patients; ESJO, vol. 49 issue 1, Sept 1 2022. https://doi.org/10.1016/j.ejso.2022.08.034.
[2] Surgical Ward Innovation: Telemonitoring Controlled by Healthdot (SWITCH), 2023. https://clinicaltrials.gov/study/NCT05956210 (accessed 4/1/2024)
[3] van Ede ES, Scheerhoorn J, Buise MP, Bouwman RA, Nienhuijs SW (2023) Telemonitoring for perioperative care of outpatient bariatric surgery: Preference-based randomized clinical trial. PLoS ONE 18(2): e0281992. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0281992.