viQtor in het veld: de derde proeftuin is gestart

8 December 2022

We krijgen veel feedback terug van cliënten en daar leren we van

Reinier Vrolijk, co-founder & projectmanager proeftuinen

Om te ervaren hoe viQtor werkt in de praktijk, zet smartQare proeftuinen op bij zorgorganisaties. Daar ontdekken cliënten én zorgprofessionals wat de meerwaarde van onze 24-uurs oplossing kan zijn. Voor de eerste proeftuin zijn we een samenwerking aangegaan met Sensire, de grootste zorgorganisatie in oost-Gelderland, en zorgcentrale NAAST-ZCN. Projectmanager Reinier Vrolijk en verpleegkundig onderzoeker Judith Douma delen hun eerste bevindingen.

Reinier: “Ik ben als co-founder vijf jaar geleden aan dit verhaal begonnen en het is voor het eerst dat we viQtor in het veld ‘aan het werk’ zien. Dat is super spannend! We hebben er met z’n allen hard aan gewerkt. Het device is uitgebreid intern getest en de technische validatie is met succes uitgevoerd. Nu zijn we voor de eerste keer de totale oplossing aan het testen. Cliënten van Sensire gebruiken viQtor een aantal weken. Al die tijd monitoren we nauwlettend hoe dat gaat: van het draagcomfort bij de cliënt tot de monitoring bij het medisch servicecentrum.”

Koploper

Judith Douma, wijkverpleegkundige en onderzoeker bij Sensire: “Sensire is een organisatie die graag koploper wil zijn als het gaat om vernieuwing in de zorg. We zijn altijd op zoek naar innovaties die bijdragen aan zorginhoudelijke vraagstukken. Wij zijn het dus gewend aan dit soort projecten mee te werken en dat is fijn. Iedereen gaat er echt voor. We hebben viQtor weggezet binnen het verpleegkundig team. Deze collega’s zijn opgeleid om vitale waarden te interpreteren en hierop actie te ondernemen. Met deze proeftuin worden zij aangesproken op hun verpleegkundige capaciteiten, dat maakt het leuk.”

Netwerk rondom de cliënt

“Sensire was voor ons een aangewezen partner om de proeftuin mee op te zetten,” stelt Reinier. “Zij werken samen met NAAST-ZCN, een medisch servicecentrum dat zorg op afstand biedt aan zorgprofessionals en instellingen. Dat is precies de driehoek die wij nodig hebben: een zorgorganisatie die op zoek is naar nieuwe mogelijkheden in de zorg en open staat voor procesverandering, een medisch servicecentrum dat als achterwacht fungeert, en smartQare dat het medisch hulpmiddel en de techniek levert. NAAST-ZCN heeft het platform dat wij hebben ontwikkeld dag en nacht openstaan. Op het moment dat er iets verandert in de vitale waarden van een cliënt, worden zij daar direct op geattendeerd. Er wordt dan contact gezocht met de cliënt en zo nodig wordt de familie of een buurvrouw gebeld. Als die even kan gaan kijken, hoeft er niet gelijk een zorgprofessional naar de cliënt toe. Zo bouw je een netwerk rondom de cliënt die vaak alleen woont en dat kan de zorgorganisatie ontlasten.”

Persoonlijke uitleg

Reinier: “Per cliënt hebben we de instellingen aangepast aan hun persoonlijke gezondheidssituatie. Ze wonen allemaal zelfstandig, maar hebben verschillende medische aandoeningen (zoals COPD en hartfalen) waarvoor ze wijkverpleging krijgen. Ik ben bij iedereen thuis langsgegaan om uit te leggen hoe viQtor werkt: hoe je hem omdoet, op welke manier je om hulp kunt verzoeken en hoe je een hulpvraag weer uit kunt zetten. Het is belangrijk dat we cliënten helemaal meenemen in het verhaal, want je wilt dat mensen vertrouwd worden met het dragen van de armband.”
“Als zorgverlener wil je dat viQtor ontlastend werkt, dat het zorg van je overneemt,” zegt Judith. “We hebben ook gekeken naar mogelijk verbeterpunten, in het draagcomfort voor de patiënt bijvoorbeeld. En soms ging de hulpknop tijdens de slaap onbedoeld af. Ook onderzoeken we nu welke devices, zoals iPads, het beste werken met het portaal.”

Leren van feedback

“Ik merk dat er mensen zijn die het heel mooi vinden dat techniek kan helpen,” aldus Reinier. “We hebben een meneer die zelf via de app zijn eigen data bekijkt, dat vindt hij interessant. Een ander zegt: als ik alleen ben en er gebeurt iets, kan ik op de hulpknop drukken. Dan is het fijn en geruststellend om te weten dat hulp onderweg is. We krijgen veel feedback terug van cliënten en daar leren we van. Daarop baseren we onze keuzes om de oplossing steeds verder te verbeteren.”
Judith: “Voor een bepaalde groep cliënten kan viQtor zeker wat opleveren. Ook voor mensen die nog geen wijkverpleging ontvangen, zoals alleenstaande ouderen die griep of corona krijgen. Met viQtor kun je op afstand monitoren hoe het met hen gaat.”

Nieuwsgierig

“We moeten natuurlijk afwachten welke conclusies we straks kunnen trekken, maar de eerste inzichten zijn heel positief,” aldus Reinier. “viQtor doet precies wat het moet doen. Aan het einde van deze proeftuin analyseren we alle data en worden ook alle deelnemers over hun bevindingen geïnterviewd. Met al die informatie kunnen wij de totale oplossing optimaliseren voor zorginstelling, callcenter en zeker voor de cliënt!”