Gegevensbescherming

Misschien vraagt u zich af: zijn al mijn meetgegevens wel veilig bij viQtor? Daarover kunnen we kort zijn: jazeker. Uw gegevens zijn goed beschermd volgens de AVG-wetgeving. Ze worden via een veilig netwerk verstuurd. Alleen geselecteerde zorgprofessionals en mantelzorgers krijgen een inlogcode om uw gegevens in te zien.

We voldoen aan de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze privacywetgeving geldt voor de hele Europese Unie (EU). Iedere zorgaanbieder – van huisarts en (thuis)zorgorganisatie tot ziekenhuis – is gebonden aan deze regelgeving. Ook smartQare heeft hierover duidelijke afspraken gemaakt, zodat we te allen tijde voldoen aan de AVG.

Anonieme gegevens op de harde schijf

viQtor heeft geen AAN/UIT knop. viQtor start met meten zodra het apparaatje in de armband gedragen wordt en stopt met meten zodra de armband wordt afgedaan en het apparaatje geen contact meer maakt met de huid. De meetgegevens worden eerst opgeslagen op de harde schijf van het apparaatje zelf. Op deze harde schijf staan geen persoonsgegevens van de drager, ze zijn dus niet te herleiden naar degene die viQtor gebruikt. Iedere 5 minuten worden de meetgegevens doorgestuurd naar het platform en daarna gewist van de harde schijf. Als er geen verbinding is met het platform en er dus geen verzending plaatsvindt, worden de gegevens maximaal 24 uur op de harde schijf bewaard.

Verzending via veilige verbinding

De meetgegevens worden vanaf het apparaatje naar het platform verzonden. Dit gebeurt via een veilige direct-to-cloud verbinding. Tijdens de verzending is er geen connectie met de persoonsgegevens van de drager.
Op het viQtor platform worden de meetgegevens bewaard in een database. Persoonsgegevens van de dragers worden in een aparte database opgeslagen. smartQare beschermt dit platform volgens de ISO 27001 richtlijnen.

Gebruik van gegevens door zorgprofessionals

Vanuit het viQtor platform worden meetgegevens naar een dashboard en naar mobiele apps gestuurd voor gebruik door zorgprofessionals. Dit dashboard kan het viQtor dashboard zijn, maar ook een dashboard van de zorgaanbieder. Verzending vindt plaats met TLS beveiliging.
In de mobiele apps en in het dashboard zijn patiëntgegevens alleen toegankelijk voor geselecteerde zorgprofessionals en mantelzorgers. Zij ontvangen hiervoor inloggegevens. De zorgaanbieder bepaalt wie er toegang krijgt tot de patiëntgegevens.

Koppeling aan EPD

Zorgaanbieders beschikken over hun eigen elektronisch patiënten- of cliëntendossier (EPD/ECD). Om het gebruiksgemak te vergroten is het wenselijk dat de meetgegevens van viQtor beschikbaar zijn in dit EPD/ECD. Het platform van viQtor kan daarom gekoppeld worden aan deze dossiers. De afspraken over beperkte toegang van patiëntgegevens tot de (door de zorgaanbieder) geselecteerde professionals blijft ook bij koppeling gehandhaafd.
smartQare maakt met de zorgaanbieder afspraken in een service level agreement (SLA) over de bewaartermijnen van patiëntgegevens, binnen de wettelijke kaders voor bewaartermijnen.

Wetenschappelijk onderzoek

smartQare gebruikt de database met meetgegevens zelf voor wetenschappelijk onderzoek en doorontwikkeling van algoritmen. In deze database zijn geen persoonsgegevens aanwezig: alle data zijn geanonimiseerd.

NEN7510 en ISO27001

NEN7510 en ISO27001 zijn normen voor informatiebeveiliging in de zorg die getoetst kunnen worden door onafhankelijke instanties. smartQare heeft ervoor gekozen om zich te laten certificeren voor NEN7510 en ISO27001 zodat wij nog beter kunnen aantonen dat wij onze gegevensbescherming op orde hebben.