Ontdek de voordelen van viQtor

De 24-uurs monitoring van viQtor biedt vele voordelen voor gebruikers, zorgprofessionals en zorgorganisaties.

Voordelen van viQtor voor patiënten

 • Weten dat er iemand op je let, geeft een gevoel van veiligheid. Zo kunnen dragers zo lang mogelijk de dingen blijven doen die belangrijk voor hen zijn. En houden ze zelf de regie over hun leven.
 • viQtor meet continu vitale functies. Vroege herkenning van achteruitgang zorgt voor eerder ingrijpen van de arts. Daardoor kan (verdere) verergering van klachten worden voorkomen.
 • Met viQtor is er altijd hulp binnen handbereik in noodsituaties, zoals een val. Dat haalt de drempels voor een actiever leven weg. En hoe actiever je bent, hoe beter dat voor je gezondheid is.
 • Mantelzorgers kunnen op afstand meekijken hoe het met de drager gaat. Ze kunnen hulp bieden wanneer dat nodig is.
 • Zorgprofessionals hoeven alleen te worden ingeschakeld om de zorg te bieden die van professionals gevraagd wordt.

Voordelen van viQtor voor zorgprofessionals

 • Voor het doen van de metingen zijn minder menselijke handelingen nodig. Dat ontlast zorgprofessionals, zowel in de thuiszorg als in zorginstellingen.
 • viQtor haalt 24/7 relevante data op en geeft zo continu zicht op hoe het met de drager gaat. Trendlijnen geven soms een beter inzicht in de gezondheidstoestand dan puntmetingen.
 • Op basis van ingestelde grenswaarden kunnen alerts in het platform worden afgegeven. Een alert is een prikkel voor een (protocollair vastgestelde) actie van een medisch service center of zorgprofessional, bijvoorbeeld voor telefonisch contact met de drager.
 • Dankzij de constante datastroom is achteruitgang snel zichtbaar. Door vroegtijdig ingrijpen kan acute zorg worden voorkomen.
 • viQtor kan zelf een val detecteren en kan ook heel nauwkeurig de locatie van de drager bepalen. Zorgprofessionals in de thuissituatie of in een zorginstelling kunnen daardoor direct hulp bieden wanneer dat nodig is.
 • Op basis van de meetwaarden van viQtor kan ook besloten worden om (thuis)zorg uit te stellen tot een later moment. Bij schaarse capaciteit in zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen op basis van de conditie van een cliënt of patiënt keuzes worden gemaakt.
 • Mantelzorgers kunnen helpen op momenten dat dit nodig en mogelijk is. Dit voorkomt dure zorg wanneer dit niet nodig is. Zorgprofessionals hoeven alleen te worden ingeschakeld om de zorg te bieden die van professionals gevraagd wordt.
 • Het platform van viQtor kan gekoppeld worden aan cliënten- en patiëntendossiers. Zo zijn alle data direct op de juiste plek beschikbaar.

Voordelen van viQtor voor zorgorganisaties

 • viQtor genereert een constante stroom aan medische data en andere belangrijke informatie. In het online dashboard worden deze gegevens overzichtelijk weergegeven. De behandelend arts kan grenswaarden instellen en er ontstaat automatisch een alert wanneer deze worden overschreden. Zo kan direct actie worden ondernomen en kan verslechtering van de conditie van de drager (met alle bijkomende kosten) worden voorkomen.
 • Door inzet van een medisch service center, dat geprotocolleerde actie onderneemt op basis van alerts, kunnen artsen en verpleegkundigen worden ontlast.
 • Zorg wordt steeds meer verplaatst naar de thuissituatie. Met behulp van monitoring kan behandeling (bijvoorbeeld met infuusmedicatie) veilig plaatsvinden bij een patiënt thuis. Of een patiënt kan met monitoring eerder naar huis na een opname in het ziekenhuis.
 • viQtor kan bijdragen aan de doelmatigheid van zorg. Reguliere controles thuis, bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn soms niet meer nodig. Alle informatie over vitale waarden is immers 24/7 beschikbaar. Zo bespaart viQtor kostbare tijd voor artsen en (wijk)verpleegkundigen.
 • viQtor kan ook bijdragen aan een betere planning van zorg. Wanneer de conditie van de drager wijzigt, kunnen operaties, behandelingen of bezoeken thuis worden vervroegd of uitgesteld. Zo kan de zorgcapaciteit optimaal benut worden.
 • Mantelzorgers kunnen effectiever worden ingezet om de drager te helpen. Er hoeft dus niet in alle gevallen een zorgprofessional naar de cliënt toe. Dit netwerk rondom de cliënt - die vaak alleen woont – kan de zorgorganisatie ontlasten.
 • viQtor zorgt voor sneller ingrijpen bij een val of bij achteruitgang van de vitale waarden. In de toekomst kan viQtor op basis van slimme algoritmen ook achteruitgang en medische risico’s (zoals een val) voorspellen. Daarmee kunnen we medische problemen én medische zorg voorkomen.