Wat is photoplethysmografie (PPG)?

Vitale waarden kunnen op verschillende manieren gemeten worden. In het ziekenhuis doen verpleegkundigen dat normaal gesproken drie keer per dag aan het bed. In de thuissituatie kunnen patiënten zelf een paar keer per dag een meting doen met allemaal losse apparaatjes. De resultaten die je dan krijgt zijn zogenaamde ‘spot metingen’: momentopnames van de vitale waarden. Die kunnen vervolgens per mobiele app verstuurd worden naar een platform.

viQtor doet dit anders. De vitale waarden worden continu op de bovenarm gemeten, eenvoudig en zeer nauwkeurig. Dit meten gebeurt met de sensortechnologie van viQtor via photoplethysmografie, afgekort PPG. Deze techniek wordt al tientallen jaren gebruikt om veranderingen in de bloedsomloop te meten. PPG is een niet-invasieve techniek; dat wil zeggen dat er geen instrumenten in het lichaam worden ingebracht. Je merkt of voelt er niets van.

Hoe werkt PPG?

PPG meet de veranderingen in het bloedvolume in de aders. Daarvoor gebruiken we verschillende soorten licht: rood, groen en infrarood LED licht. Het licht van deze LED’s wordt door de huid heen gestuurd. De weefsels en het bloed absorberen een deel van het licht en weerkaatsen een ander deel terug naar de lichtdetectie-sensoren op de huid. Het licht dat de sensoren opvangen, wordt omgezet in een elektrisch signaal. Dat wordt vervolgens gefilterd en versterkt.

De hoeveelheid bloed die door de aders en haarvaten vloeit, varieert door je hartslag. Bij elke hartslag wordt er bloed door de bloedvaten gestuwd. Als er meer bloed in de vaten zit, wordt er meer licht geabsorbeerd. De lichtsensoren vangen dan minder licht op.

Wat kunnen we meten?

Op basis van deze variatie in het bloedvolume kan viQtor de hartslag of hartfrequentie (HF) bepalen. Omdat PPG niet de elektrische activiteit van het hart meet (zoals een ECG) maar de veranderingen in het bloedvolume, ziet het signaal dat je krijgt er anders uit: de grafiek heeft een golfvorm. Met PPG kunnen we ook andere vitale waarden meten, zoals het zuurstofgehalte van het bloed, de ademfrequentie en de bloeddruk.

Met behulp van slimme algoritmen wordt het gemiddelde van de metingen berekend. Elke vijf minuten wordt dit doorgestuurd naar ons platform in de cloud. Op dit platform worden de metingen geanalyseerd en vervolgens veilig en gepseudonimiseerd opgeslagen. Het platform is gekoppeld aan een online dashboard en een app. Daar kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers de informatie raadplegen.