Privacy gewaarborgd

Bij smartQare krijgt gegevensbeveiliging de hoogste prioriteit. Data worden veilig en versleuteld getransporteerd en opgeslagen via procedures en systemen die voldoen aan alle geldende normen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving (onder andere AVG). smartQare maakt de gegevens bovendien volledig gepseudonimiseerd bruikbaar voor trendanalyses.