viQtor voor cliënten met een chronische aandoening

Omdat u zich veilig wilt voelen en zo zoveel mogelijk gezond. Omdat u verergering van uw klachten wilt voorkomen. Omdat u niet naar het ziekenhuis wilt, maar wél wilt dat uw dokter weet hoe het met u gaat. Omdat u alle dingen wilt blijven doen die het leven zo de moeite waard maken. Daarom draagt u viQtor.

Veilig in control

Vooral op latere leeftijd, maar soms ook al jong, krijgen mensen te maken chronische ziekten. De meest bekende zijn hart- en vaatziekten, diabetes, COPD en artrose. Nu we steeds ouder worden, neemt ook het aantal mensen met een chronische ziekte toe. Ook hebben steeds meer mensen meer dan één chronische ziekte.

Zo’n diagnose heeft veel impact op uw leven en uw welbevinden. Leefstijlaanpassingen en medicijngebruik kunnen het makkelijker maken om de aandoening te leven. Toch kunnen de klachten door verschillende redenen verergeren. Bijvoorbeeld door seizoensinvloeden, door stress of door verslechtering van uw conditie.

Veel patiënten met een chronische ziekte gaan regelmatig naar een arts voor controle en (bijstelling van de) behandeling. In sommige gevallen is na verergering van klachten een opname in het ziekenhuis noodzakelijk.

Wat kan viQtor voor chronisch zieken betekenen?

viQtor zorgt voor een vroege herkenning van achteruitgang van vitale waarden, zoals een afname van de zuurstofsaturatie in het bloed of een toename van de hartslag of temperatuur. Door deze vitale functies continu te meten is zo’n verandering direct zichtbaar. Daardoor kan de arts eerder ingrijpen en kan (verdere) verergering van klachten worden voorkomen.

Patiënten met chronische ziektebeelden kunnen last hebben van plotselinge duizeligheid en dit kan leiden tot vallen. Onzekerheid over vallen kan leiden tot minder beweging. viQtor is in staat een val te detecteren waarna een mantelzorger kan worden ingeschakeld. Dankzij de ingebouwde plaatsbepaling weten we meteen waar iemand zich bevindt zodat hulp kan worden geboden. De patiënt kan ook gebruik maken van de hulpknop.

Hoe werkt viQtor?

viQtor heeft een unieke combinatie van functies, waardoor de zorg voor mensen met een chronische aandoening optimaal ondersteund kan worden. Het apparaat meet continu een aantal vitale functies van het lichaam: de hartslag, de zuurstofsaturatie en de huidtemperatuur . Zo kunnen artsen en verzorgers op afstand zien hoe het gaat, en tijdig ingrijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft viQtor een activiteitenmonitor, valdetectie en een hulpknop. Bij gebruik van de hulpknop of bij detectie van een val wordt ook heel nauwkeurig de plaats bepaald.

viQtor meet automatisch iedere minuut en stuurt iedere 5 minuten het gemiddelde van de metingen naar het viQtor platform. Dit gaat via een uiterst veilige internet-of-things (IoT) verbinding , zonder tussenkomst van een ander apparaat, zoals een telefoon.

Misschien is het even wennen om zo gecontroleerd te worden. Maar het is ook een geruststellende gedachte. Weten dat er iemand op je let, geeft een gevoel van veiligheid. Zo kun je zo lang mogelijk de dingen blijven doen die belangrijk voor je zijn. En hou je zelf de regie over je leven.


Voordelen voor zorgprofessionals

Ook voor zorgprofessionals heeft viQtor veel voordelen. De behandelend (huis)arts kan grenswaarden instellen voor de metingen. De arts ontvangt dan een alert wanneer deze grenswaarden worden overschreden. Bij een te lage saturatie, een te hoge of lage hartslag of temperatuur wordt er via het platform een signaal afgegeven, op basis waarvan actie kan worden ondernomen. Met leefstijlaanpassingen (zoals minder zout eten, meer rust of juist meer beweging) en/of met aanpassing van de medicijndosering kan er direct worden ingegrepen. Zo kan viQtor verslechtering van conditie of toename van klachten voorkomen.

Reguliere controles bij de huisarts of in het ziekenhuis zijn vaak bedoeld om metingen te kunnen doen. Met de continue metingen van viQtor zijn deze bezoeken niet meer nodig. De arts heeft altijd toegang tot de laatste gegevens en de trends van vitale waarden. Trends in meetdata geven de arts veel meer inzicht in het verloop van de aandoening en de specifieke situatie van een patiënt. Daar kan de behandeling dan veel beter op worden afgestemd.

Door opnames en (val)incidenten te voorkomen en ook onnodige controles te laten vervallen, besparen we kostbare tijd van artsen en verpleegkundigen. Zij hoeven alleen zorg te bieden op het moment dat dit echt nodig is.

Medisch Service Center

viQtor genereert een constante stroom aan medische data en andere belangrijke informatie. In het online dashboard en in de apps worden deze gegevens overzichtelijk weergegeven. Trendlijnen geven de hartslag, zuurstofsaturatie, huidtemperatuur en de mate van activiteit van de drager weer. Bij overschrijding van ingestelde grenswaarden, bij een val of bij gebruik van de hulpknop wordt automatisch een alert gegeven.

Met de hoofdbehandelaar (huisarts of specialist) worden afspraken gemaakt over wie op welk moment actie onderneemt op basis van deze data. Door het inschakelen van een Medisch Service Center zoals bijvoorbeeld NAAST-ZCN , kan een groot deel van de acties bij andere zorgverleners dan de thuiszorgmedewerkers worden neergelegd. Sommige ziekenhuizen beschikken over een eigen Medisch Service Center dat hiervoor kan worden ingezet. Op die manier kunnen artsen en verpleegkundigen hun tijd besteden aan patiënten die hun hulp echt nodig hebben. Hierover samen de juiste afspraken maken is onderdeel van de implementatiefase van viQtor.

viQtor: the next step in monitoring

Monitoring van patiënten met een chronische aandoening is niet (meer) nieuw. Veel artsen vragen hun patiënten om thuis metingen te doen en geven daarvoor apparatuur mee. Patiënten verrichten deze metingen zelf. De data gaan via een bluetooth verbinding naar een app op de telefoon van de patiënt en van daaruit naar een dashboard voor de zorgverlener.

Continu meten met viQtor gaat een stap verder. De patiënt draagt het medische hulpmiddel op de bovenarm en de metingen worden automatisch uitgevoerd. Er is dus geen actie van de patiënt nodig voor het doen van metingen. Voor het versturen van data is ook geen mobiele telefoon nodig; dit gebeurt automatisch via een uiterst veilige internet-of-things (IoT) verbinding ,

De batterij van viQtor gaat ongeveer 5 dagen mee. Deze batterijduur kan veel langer zijn wanneer het apparaatje dagelijks een half uurtje wordt opgeladen, bij voorkeur als de drager niet alleen is maar bezoek heeft van een mantelzorger of zorgprofessional.

Dankzij de unieke combinatie van functies haalt viQtor niet alleen de vitale waarden zoals hartslag en zuurstofsaturatie op, maar biedt het met de valdetectiefunctie en noodknop ook meer veiligheid voor de patiënt thuis.