viQtor voor cliënten met zorg thuis

Omdat u graag in uw eigen huis wilt blijven wonen. Omdat u onafhankelijk wilt blijven. Omdat u alle dingen wilt blijven doen die het leven zo de moeite waard maken. Daarom draagt u viQtor.

Meer gevoel van veiligheid

We leven gemiddeld langer. Dat is een fijne gedachte. Vanaf een zeker moment hebben we daarbij hulp nodig. Het liefst houden we zelf de regie over ons leven. We willen zelf bepalen wanneer welke hulp gewenst is. En of we die hulp van familie of bekenden willen ontvangen of van professionals.

viQtor is bedacht door Reinier Vrolijk en Ronald Olie, de oprichters van smartQare. Zij waren beiden mantelzorger voor een kwetsbare moeder thuis. Hun idee: met een makkelijk draagbaar apparaatje en een app hun moeders in de gaten te kunnen houden, hen meer gevoel van veiligheid te geven en daarmee de drempels voor een actiever leven weg te halen. Daarnaast wilden zij als mantelzorger beter kunnen helpen op het moment dat dit nodig is. Zo hoeven zorgprofessionals alleen te worden ingeschakeld om de zorg te bieden die van professionals gevraagd wordt. Een mooi initiatief, nu verpleegkundigen in de thuiszorg niet altijd beschikbaar zijn.

Wat kan viQtor thuis betekenen?

viQtor is bedoeld om kwetsbare mensen thuis te ondersteunen. Zo behouden zij de zelfregie en verbetert de kwaliteit van leven. viQtor zorgt voor sneller ingrijpen bij een val, bij een alert of bij achteruitgang van de vitale waarden. In de toekomst kan viQtor op basis van slimme algoritmen ook achteruitgang en medische risico’s (zoals een val) voorspellen. Daarmee kunnen we medische problemen én medische zorg voorkomen.


Hoe werkt viQtor?

viQtor heeft een unieke combinatie van functies, waardoor de zorg voor kwetsbare ouderen optimaal ondersteund kan worden. Het apparaat meet continu een aantal vitale functies van het lichaam: de hartslag, de zuurstofsaturatie en de huidtemperatuur . Zo kunnen artsen en verzorgers op afstand zien hoe het gaat, en tijdig ingrijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft viQtor een activiteitenmonitor, valdetectie en een hulpknop. Bij gebruik van de hulpknop of bij detectie van een val wordt ook heel nauwkeurig de plaats bepaald.
viQtor meet automatisch iedere minuut en stuurt iedere 5 minuten het gemiddelde van de metingen naar het viQtor platform. Dit gaat via een uiterst veilige internet-of-things (IoT) verbinding , zonder tussenkomst van een ander apparaat, zoals een telefoon.

Misschien is het even wennen om zo gecontroleerd te worden. Maar het is ook een geruststellende gedachte. Weten dat er iemand op je let, geeft een gevoel van veiligheid. Zo kun je zo lang mogelijk de dingen blijven doen die belangrijk voor je zijn. En hou je zelf de regie over je leven.

Voordelen voor zorgprofessionals

Ook voor zorgprofessionals heeft viQtor veel voordelen. Het systeem haalt 24/7 relevante data op en geeft zo continu zicht op hoe het met de cliënt gaat. Dankzij deze constante stroom van relevante informatie is achteruitgang snel zichtbaar. Door vroegtijdig ingrijpen kan acute zorg worden voorkomen. Voor het doen van de metingen zijn minder menselijke handelingen nodig waardoor zorg beter planbaar wordt.

Met viQtor is het bovendien eenvoudiger om mantelzorg een rol te geven. Met de juiste protocollen kunnen mantelzorgers worden ingeschakeld bij de afhandeling van alerts of incidenten. Dit voorkomt dure zorg wanneer dit niet nodig is.

Het platform van viQtor kan gekoppeld worden aan cliënten- en patiëntendossiers. Zo zijn alle data direct op de juiste plek beschikbaar.

Medisch Service Center

viQtor genereert een constante stroom aan medische data en andere belangrijke informatie. In het online dashboard en in de apps worden deze gegevens overzichtelijk weergegeven. Trendlijnen geven de hartslag, zuurstofsaturatie, huidtemperatuur en de mate van activiteit van de drager weer. Bij overschrijding van ingestelde grenswaarden, bij een val of bij gebruik van de hulpknop wordt automatisch een alert gegeven.

Met de (thuis)zorgorganisatie worden afspraken gemaakt over wie op welk moment actie onderneemt op basis van deze data. Door het inschakelen van een Medisch Service Center zoals bijvoorbeeld NAAST-ZCN , kan een groot deel van de acties bij andere zorgverleners dan de thuiszorgmedewerkers worden neergelegd. Op die manier kunnen de thuiszorgmedewerkers hun tijd besteden aan de cliënten die hun hulp echt nodig hebben. Hierover samen de juiste afspraken maken is onderdeel van de implementatiefase van viQtor.