viQtor voor patiënten die een operatie ondergaan

Omdat u soms maanden op een operatie moet wachten en uw conditie tijdens deze wachttijd kan veranderen. Omdat u wilt dat uw behandelend arts dit ziet en zo nodig de planning van uw operatie kan aanpassen. Omdat u na een operatie heel snel weer thuis bent en het heel fijn is als uw dokter weet hoe het met u gaat. Daarom draagt u viQtor.

Veilig voor en na de operatie

Op jaarbasis vinden er in Nederland ruim 3 miljoen / zo’n 1,5 miljoen operaties plaats. Nu wij steeds ouder worden en de diagnostische mogelijkheden steeds beter, worden er steeds meer ingrepen per persoon uitgevoerd. De beschikbare capaciteit in ziekenhuizen en klinieken groeit niet evenredig mee. Tijdens COVID zijn er veel planbare operaties afgezegd. Daardoor zijn er op dit moment voor de meeste ingrepen wachtlijsten van minimaal 2 maanden, maar vaak veel langer.

Jaarlijks overlijden er patiënten tijdens het wachten op een planbare ingreep. En wanneer de conditie van patiënten tijdens het wachten verslechtert, ontstaat er ook meer vraag naar spoedzorg en acute ingrepen. Tegelijkertijd kan niet alle beschikbare operatietijd volledig worden benut, want er is sprake van last minute afzeggingen.

Iedereen heeft baat bij een oplossing voor dit probleem. Juiste (betere) timing van een operatie, passend bij de conditie van een patiënt, is essentieel. Monitoring zou hierbij kunnen helpen.

Na een ingreep gaan patiënten zo snel mogelijk naar huis. Binnen Europa kent Nederland de kortste gemiddelde opnameduur. Dit betekent dat patiënten thuiskomen in kwetsbare toestand en er nog risico’s bestaan op complicaties of achteruitgang. Met goede monitoring kunnen deze patiënten op afstand in de gaten gehouden worden en kan tijdig worden ingegrepen indien nodig.

Wat kan viQtor vóór een operatie betekenen?

Na aanmelding voor een operatie moet een patiënt wachten tot de geplande datum. Tijdens deze wachttijd ziet een patiënt de arts doorgaans niet meer. Maar de conditie van de patiënt kan nog steeds veranderen: die kan verbeteren maar ook verslechteren. Verslechtering van de conditie kan betekenen dat een operatie eerder moet plaatsvinden. En bij verslechtering van de conditie vlak voor de geplande datum, kan een operatie in sommige gevallen niet doorgaan. Dit kan betekenen dat de schaarse en kostbare tijd van een team en de faciliteiten niet benut wordt, terwijl er daarnaast een wachtlijst bestaat.

Met monitoring kan verslechtering van de conditie van een patiënt (eerder) worden gedetecteerd. Op basis van trends of alerts in het viQtor dashboard kan de arts besluiten om het medicatiebeleid te wijzigen, of leefstijladviezen geven om de verslechtering te keren. De arts kan ook besluiten tot eerder opereren of tot uitstel van de operatie.

Er is ruim onderzoek beschikbaar dat aantoont dat de conditie van de patiënt tijdens de operatie bepalend is voor het resultaat van de behandeling. ‘Beter in = beter uit’ is daarbij de stelling. Op basis van de meetwaarden van viQtor kan de arts of zorgmedewerker beleid bepalen om de conditie van de patiënt te verbeteren, zodat het resultaat van de behandeling optimaal is.

Wat kan viQtor na een operatie betekenen?

Tijdens een operatie wordt een heel specifiek probleem opgelost. Het risico voor de patiënt is groter dan alleen het wel of niet slagen van deze ingreep. Medicatie (bijvoorbeeld narcose) tijdens en na de operatie en de ingreep zelf hebben veel impact op de conditie van de patiënt.

De patiënt gaat na een operatie zo snel mogelijk naar huis of naar een instelling voor revalidatie. Bij de meeste operaties verlaat de patiënt al na 1 tot 3 dagen het ziekenhuis.

Complicaties van een operatie zoals wondinfecties, nabloeding, trombose etc. kunnen ook na ontslag uit het ziekenhuis nog optreden. Een complicatie is beter te behandelen als deze eerder wordt ontdekt. Ook is de kans op een val na een operatie groter. De combinatie van valdetectie, hulpknop en monitoring van vitale waarden maakt viQtor een unieke oplossing voor (monitoring van) patiënten in de eerste weken na een operatie.

De patiënt voelt zich veiliger thuis en durft daardoor meer te bewegen, wat in veel gevallen goed is voor het herstel. De (huis)arts of (thuis)zorgmedewerker kan sneller ingrijpen bij detectie van problemen.

Hoe werkt viQtor?

viQtor heeft een unieke combinatie van functies, waardoor de zorg voor patiënten rond een operatie optimaal ondersteund kan worden. Het apparaat meet continu een aantal vitale functies van het lichaam: de hartslag, de zuurstofsaturatie en de huidtemperatuur . Zo kunnen artsen en verzorgers op afstand zien hoe het gaat, en tijdig ingrijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft viQtor een activiteitenmonitor, valdetectie en een hulpknop. Bij gebruik van de hulpknop of bij detectie van een val wordt ook heel nauwkeurig de plaats bepaald.

viQtor meet automatisch iedere minuut en stuurt iedere 5 minuten het gemiddelde van de metingen naar het viQtor platform. Dit gaat via een uiterst veilige internet-of-things (IoT) verbinding , zonder tussenkomst van een ander apparaat, zoals een telefoon.

Misschien is het even wennen om zo gecontroleerd te worden. Maar het is ook een geruststellende gedachte. Weten dat er iemand op je let, geeft een gevoel van veiligheid. De periode rond een operatie is altijd spannend. Dan is het extra fijn om te weten dat de arts of zorgmedewerker actie onderneemt als dat nodig is.

Voordelen voor zorgprofessionals

Monitoring van patiënten in de periode rond een geplande operatie kan verschillende voordelen opleveren voor de betrokken zorgverleners en de planning en benutting van zorg(capaciteit).

Met monitoring in de periode voor de operatie kan de conditie van de patiënt tijdens de wachttijd in de gaten worden gehouden en eventueel bijgestuurd. Als verslechtering niet meer met medicatie of leefstijlaanpassing te voorkomen is, moet in sommige gevallen de operatie eerder dan gepland plaatsvinden. De meetwaarden van viQtor kunnen inzicht geven in de conditie van de patiënt en helpen bij deze beslissing en de prioritering van patiënten op een wachtlijst. Op deze manier kan mogelijk acute zorg of zelfs sterfte tijdens de wachttijd worden voorkomen. Ook kan het resultaat van de behandeling positief worden beïnvloed.

De conditie van een patiënt kan ook kort voor de geplande operatiedatum wijzigen. Als een ingreep niet door kan gaan, wil je dat zo vroeg mogelijk weten zodat de vrijgekomen OK- en bedcapaciteit anders benut kan worden. De meetwaarden van viQtor kunnen inzicht geven in de conditie van de patiënt en op basis daarvan kan eerder dan op de dag van opname een besluit tot uitstel van de ingreep worden genomen.

Tijdens de preoperatieve screening (POS) wordt het risico (ASA) van de patiënt in kaart gebracht en in sommige gevallen besloten dat monitoring na de operatie noodzakelijk is. Een patiënt wordt dan voor 1 of meer nachten opgenomen op de afdeling waar dit mogelijk is: een intensive care afdeling, een high care afdeling of PACU (Post Anaesthesia Care Unit). Dit type bedden is schaars en kostbaar. Soms kunnen operaties niet doorgaan omdat dit type bed niet beschikbaar is in het ziekenhuis. Samen met het LUMC wil smartQare aantonen dat deze monitoring ook met viQtor op een reguliere afdeling zou kunnen plaatsvinden. Daarvoor gaan wij eind 2022 een proeftuin starten.

In het zorgtraject van geplande ingrepen is meestal een standaardcontrole opgenomen op een vast moment na de operatie. Op basis van de meetwaarden van viQtor kan meer maatwerk worden toegepast en kan een controleafspraak alleen dan worden gepland als dat op basis van de conditie van de patiënt nodig is.

Monitoring met viQtor heeft de potentie om bij te dragen aan zowel de kwaliteit en uitkomsten van de behandeling als aan de doelmatigheid van zorg (door betere benutting en planning).