viQtor voor patiënten met (long) COVID

Omdat u nog steeds ernstig ziek kunt worden van een COVID besmetting. Omdat u misschien opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Omdat u ook na een besmetting ernstige klachten kunt houden. Omdat u wilt dat uw arts tijdens uw ziekte of revalidatie van COVID inzage heeft in uw conditie, zodat hij tijdig kan ingrijpen of bijsturen. Daarom draagt u viQtor.

Sinds 2020 hebben we een nieuwe uitdaging in de zorg: COVID. En we zijn er nog niet vanaf. Nog steeds vinden er dagelijks nieuwe besmettingen plaats. Nog steeds belanden patiënten met een COVID besmetting in het ziekenhuis en zelfs op de intensive care. Nog steeds overlijden er mensen aan of met een COVID besmetting. En veel mensen hebben nog dagelijks last van een eerdere COVID besmetting. Soms zo ernstig dat zij niet kunnen werken of normaal functioneren. Dit wordt long COVID genoemd.

Wat kan viQtor tijdens een COVID besmetting betekenen?

De zorg voor kwetsbare COVID patiënten in de thuissituatie wordt door huisartsen als intensief en belastend ervaren. Op afstand is moeilijk in te schatten hoe het gaat met de patiënt, terwijl er veel komt kijken bij een bezoek aan huis. Op basis van de continue monitoring van de zuurstofsaturatie, de hartslag en de activiteit heeft de (huis)arts op ieder moment zicht op de conditie van de patiënt. Achteruitgang kan vroegtijdig worden gesignaleerd en er kan tijdig worden ingegrepen. Dit levert betere COVID zorg op voor de patiënt.

Wat kan viQtor bij long COVID betekenen?

Er is inmiddels een grote groep mensen die kampt met langdurige en forse klachten na een COVID besmetting. Deze klachten kunnen een serieuze impact hebben op het functioneren van mensen in het dagelijks leven. Een deel van deze patiënten met long COVID ontvangt zorg thuis of zorg in (of vanuit) een revalidatie-instelling. Inzicht in de vitale waarden en de conditie van deze patiënten kan helpen bij het beter begrijpen én behandelen van de klachten.

Hoe werkt viQtor?

viQtor heeft een unieke combinatie van functies, waardoor de zorg voor patiënten met COVID of long COVID optimaal ondersteund kan worden. Het apparaat meet continu een aantal vitale functies van het lichaam: de hartslag, de zuurstofsaturatie en de huidtemperatuur . Zo kunnen artsen en verzorgers op afstand zien hoe het gaat, en tijdig ingrijpen wanneer dat nodig is. Daarnaast heeft viQtor een activiteitenmonitor, valdetectie en een hulpknop. Bij gebruik van de hulpknop of bij detectie van een val wordt ook heel nauwkeurig de plaats bepaald.

viQtor genereert alerts en trends. Trendwaarden geven inzicht in de gezondheidssituatie van patienten met long COVID. Dit inzicht kan zeer waardevol zijn tijdens revalidatie van deze groep.

viQtor meet automatisch iedere minuut en stuurt iedere 5 minuten het gemiddelde van de metingen naar het viQtor platform. Dit gaat via een uiterst veilige internet-of-things (IoT) verbinding , zonder tussenkomst van een ander apparaat, zoals een telefoon.

Medisch Service Center

viQtor genereert een constante stroom aan medische data en andere belangrijke informatie. In het online dashboard en in de apps worden deze gegevens overzichtelijk weergegeven. Trendlijnen geven de hartslag, zuurstofsaturatie, huidtemperatuur en de mate van activiteit van de drager weer. Bij overschrijding van ingestelde grenswaarden, bij een val of bij gebruik van de hulpknop wordt automatisch een alert gegeven.

Met de praktijk of zorginstelling worden afspraken gemaakt over wie op welk moment actie onderneemt op basis van deze data. Door het inschakelen van een Medisch Service Center zoals bijvoorbeeld NAAST-ZCN , kan een groot deel van de acties daar worden neergelegd. Op die manier kunnen (huis)artsen hun tijd anders besteden. Hierover samen de juiste afspraken maken is onderdeel van de implementatiefase van viQtor.

Voordelen voor zorgprofessionals

De richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Huisartsen geeft aan dat voor de diagnose van COVID de volgende vitale functies belangrijk zijn: zuurstofsaturatie (SpO2), hartslag, ademhalingsfrequentie en, indien nodig, bloeddruk. Tussen de 5e en 12e dag van de ziekte kan plotselinge achteruitgang van de gezondheid optreden. Belangrijke indicatoren voor verwijzing en mogelijke ziekenhuisopname zijn de ademhalingsfrequentie in rust (boven de 24 per minuut) en SpO2 waarden (onder de 92% tot 94% voor niet-COPD patiënten).

Studies geven aan dat SpO2 waarden onder de 92% en/of een snelle daling van de SpO2 waarde van meer dan 5% sterke indicatoren zijn voor de achteruitgang van de conditie.

In verband met de beperkte beschikbaarheid van ziekenhuisbedden worden patiënten met COVID zoveel mogelijk thuis behandeld. Ook in de brief van de Minister van Gezondheid aan de Tweede Kamer over de langetermijnaanpak van COVID wordt het belang van thuismonitoring en zuurstoftherapie nogmaals benadrukt. Op die manier kan ziekenhuisopname worden voorkomen of verkort en kan de zorg worden ontlast.