10 jaar monitoring: waar staan we nu?

10 Mei 2023

Nu koning Willem-Alexander 10 jaar op de troon zit, is dat aanleiding voor terugblikken op deze periode. Het zette onze CEO Cecile Goldman aan tot nadenken over 10 jaar monitoring: waar stonden we een decennium geleden en waar staan we nu? Ze neemt je mee in vogelvlucht door ontwikkelingen in monitoring van patienten in de afgelopen jaren aan de hand van nieuwsitems en studies uit die jaren.

2013: handmatige metingen

Tien jaar geleden werden metingen van vitale waarden bijna uitsluitend gedaan tijdens een bezoek aan de huisarts of aan het ziekenhuis. Die metingen vinden vandaag de dag nog steeds plaats. Ook tijdens een opname in het ziekenhuis worden metingen verricht. Verpleegkundigen lopen rondes op de afdeling voor de standaard metingen en zetten de resultaten in het dossier van de patiënt. Continue monitoring van patiënten vindt eigenlijk alleen plaats op speciale hoog intensieve units, zoals ICU, CCU, PACU.
Sinds 2008 is in alle ziekenhuizen een systeem geïmplementeerd waarmee de vitaal bedreigde patiënt (vroegtijdig) kan worden herkend. Dit systeem werkt op basis van handmatige meting van vitale functies en het scoren van de uitkomsten.

2014: de introductie van slimme pleisters

In april 2014 is er een item op ‘Een Vandaag’ over elektro-pleiters. Deze slimme pleisters maken het mogelijk om vitale gegevens van een patiënt 24 uur per dag te volgen. De slimme pleister wordt aangekondigd als nieuw hulpmiddel waar vele chronisch zieke patiënten mee geholpen zullen zijn.

2019: monitoring thuis tijdens corona

COVID-19 zet de wereld op zijn kop. Monitoring thuis neemt tijdens deze coronapandemie een vlucht. De metingen worden meestal verricht met losse apparaten die de gemeten waarden via een app kunnen versturen.
Naast onderzoek naar thuismonitoring vindt er ook onderzoek plaats naar in-hospital monitoring. Een studie in het Radboudumc toont aan dat met gebruik van continue monitoring de vitaal bedreigde patiënt op de verpleegafdeling eerder herkend kan worden.

2020: bewijs dat monitoring op afstand effect heeft

Sinds 2014 is er vooral ingezet op het ophalen van bewijs dat monitoring van patiënten op afstand ook echt een positief effect heeft voor de patiënt en voor de zorgkosten. Daar komen mooie resultaten uit: een significante reductie in opnames, opnamedagen en zorgkosten, zoals o.a. deze studie met patiënten met COPD en hartfalen laat zien.

2022: vergoeding van monitoring

Oplopende personeelstekorten en de groeiende vraag naar zorg creëren een spagaat waar technologie een oplossing voor moet bieden. 24-uurs monitoring op afstand is daarin een belangrijke schakel. Zonder heldere afspraken over financiering van deze nieuwe manier van werken, is brede uitrol onmogelijk. Gelukkig is er vooruitgang op het gebied van bekostiging van monitoring: per 1 januari 2023 is telemonitoring daarom toegevoegd als prestatie in de reguliere bekostingssystematiek van de medisch-specialistische zorg (ziekenhuiszorg).

2023: technische vooruitgang

Technische vooruitgang brengt ons steeds verder. De voordelen van viQtor ten opzichte van de eerste generatie monitoring oplossingen zijn evident:

  • We bieden een (steeds) breder palet aan metingen
  • viQtor is makkelijk draagbaar voor patiënten en bruikbaar voor zorgmedewerkers
  • We realiseren een directe, continue communicatie met het viQtor platform (dashboard)

Nu is de vraag hoe dit soort technologische oplossingen een plek kunnen krijgen in de dagelijkse praktijk van de zorg. Dat gaat volgens de laatste nieuwsberichten nog niet snel genoeg: ouderen krijgen nog weinig technologische zorg aangeboden. Hoge kosten, onbekendheid over de mogelijkheden en weerstand bij cliënten en personeel zijn daarvoor de belangrijkste redenen. En dat terwijl de inzet van technologie zorgmedewerkers dagelijks tijd kan besparen.
Het kabinet ziet technologie als een van de manieren om de zorg voor het groeiende aantal ouderen overeind te houden. Volgens Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg, “snijdt het mes aan twee kanten: het zorgpersoneel kan tijd besparen én ouderen blijven langer zelfstandig.”

De toekomst: techniek bij de patiënt

Na 10 jaar monitoring zijn we ver gekomen – maar we zijn er nog niet. Onbekendheid met de mogelijkheden, de eenvoud, de kosten, de baten en de financieringsmogelijkheden creëert nog steeds een drempel.
Dat betekent dat we nóg meer en nóg beter onze boodschap moeten brengen.
En dat we allemaal moeten willen dat het lijstje wapenfeiten van de komende 10 jaar monitoring meer over de patiënten gaat dan het lijstje van de afgelopen 10 jaar.
Let’s make that happen!