Nog meer steun voor doorontwikkeling viQtor!

Met trots delen we mee dat smartQare een nieuwe R&D subsidie heeft gekregen:
Pressure, een (deels Europese) subsidie in het kader van het programma OpZuid (EFRO) met een looptijd van 3 jaar. Hierbij een toelichting van hetgeen wij met diverse partners binnen dit subsidieprogramma gaan doen.

Het doel van het project is om tot aanzienlijke kostenbesparingen te komen bij CVD (cardiovasculaire) patiënten die een interventie moeten ondergaan:

Kostenbesparingen zijn mogelijk bij inzet van digitalisering en samenwerking tussen de medisch specialist en thuiszorg door:

  1. De patiënt goed op de interventie voor te bereiden, met name de fitheid, op basis van continue waarneming van cardiologische meetwaarden
  2. Nauwkeurige post-operatieve monitoring zodat een gecalculeerd ziekenhuis-ontslag tot wel 2 dagen eerder dan nominaal kan plaatsvinden en vervolgens
  3. Thuis-monitoring gekoppeld aan eventuele thuisbehandeling en medicijndosering en vroegtijdige diagnose van afwijkingen vast te stellen. Bovendien kan hiermee post-operatieve stress gescheiden worden van medische complicaties en zo onnodig dure eerste-hulp bezoeken worden voorkómen.

We doen dit middels de ontwikkeling en implementatie van een niet-invasieve, continue en manchetloze bloeddrukreconstructie op basis van PhotoPlethysmoGraphy (PPG), voor perioperatieve en revaliderende (thuis)patiënten, met name patiënten die herstellen van – of in aanloop zijn naar – een cardiovasculaire operatie. Centraal hierbij is het voorkomen dan wel snel detecteren van complicaties en het nauwkeurig doseren van medicatie voor bloeddrukregulatie.

De oplossing zal geïntegreerd worden in een tweetal comfortabele wearables: viQtor van smartQare en eCareBuddy van Freesense, die beiden voldoen aan de hoge eisen m.b.t. medische betrouwbaarheid, certificering en daarmee geschikt zijn voor de cardiologische zorg.

Een volgend doel is om de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid te verhogen door toepassing van de dubbele locatie wearables alsmede het kunnen weglaten van tussentijdse (en oncomfortabele) manchet-pomp calibraties. Draagbaarheid van beide wearables en toepassing van AI speelt hierbij een centrale rol.

De implementatie van het systeem wordt getoetst samen met Catharina zkh en Eurocept mbt de “Quadruple Aim”. Hierbij wordt gekeken naar ketenafspraken, aansluiten bij open standaarden en interoperabiliteit alsmede het uitstippelen van patiënt zorgpaden en het onderzoeken van waarde voor de patiënt én zorgmedewerker.

De uiteindelijke maatschappelijke impact van het continu bewaken van de bloeddruk is het voorkómen van (verslechtering van) cardiovasculaire ziekten, waarbij met AI voorspellingen kunnen worden gedaan die bijdragen aan betere preventie. De omslag naar deze preventieve, meer kostenbesparende, aanpak is volop gaande maar het bepalen van de effectiviteit van ingezette strategieën kost tijd.

Naast toepassing van continue bloeddruk monitoring bij patiënten in een traject rond een cardiovasculaire operatie zien wij nog diverse andere patiëntgroepen en behandeltrajecten waar continue bloeddrukmeting substantieel kan bijdragen aan kwaliteit en efficiëntie in de zorg.

Kortom, deze subsidie ondersteunt ons, en onze consortium partners in de ontwikkeling van medische technologie met een potentieel substantiële toegevoegde waarde voor de zorg.
Wij zijn trots en verheugd dat wij hiermee aan de slag kunnen en wij zullen periodiek informeren over de voortgang.