LUMC kalibreert en valideert zuurstofsaturatie viQtor

9 Juni 2022

Een te lage zuurstofsaturatie is een sluimerend gevaar dat niet snel genoeg gesignaleerd kan worden”

Rutger van der Schrier anesthesioloog LUMC

De viQtor, onze wearable voor 24-uursmonitoring, meet onder andere het zuurstofgehalte in het bloed. Eind 2021 heeft het LUMC onder leiding van anesthesioloog Rutger van der Schrier de zuurstofsaturatiemetingen gekalibreerd en gevalideerd. Hiermee heeft de viQtor een belangrijke volgende stap gezet richting de CE klasse IIa markering voor medische hulpmiddelen op basis van Medical Device Regulation (MDR). 

Hypoxie niet altijd duidelijk

Rutger van der Schrier, anesthesioloog LUMC

Rutger van der Schrier: “Een lage zuurstofsaturatie betekent dat te weinig zuurstof naar de weefsels getransporteerd kan worden. Bij hele lage waarden is er sprake van hypoxie en kan de functie van vitale organen afnemen. Het lastige van hypoxie is dat het zich niet altijd duidelijk manifesteert. Patiënten kunnen initieel kortademig worden maar dit hoeft niet altijd bemerkt te worden. Uiteindelijk zal de patiënt versuft raken, maar pas in een laat stadium. Sterke pijnstillers kunnen vermindering van de ademhaling veroorzaken en de normale reactie van het lichaam op hypoxie onderdrukken waardoor er onvoldoende zuurstof wordt opgenomen in het lichaam. Tijdens de eerste coronagolven zagen we patiënten binnenkomen met waarden van zelfs onder de 70%. Als arts sta je dan al met 2-0 achter omdat schade aan weefsel mogelijk niet meer goed te herstellen is.”

Gouden standaard

“Je kunt een te lage zuurstofsaturatie achterhalen met metingen. Dit wordt in het ziekenhuis bij kritisch zieke patiënten gedaan door afname van bloed uit de slagader. Dit is de ‘gouden standaard’ en geeft de meest nauwkeurige resultaten. Maar daarvoor moet je bloed afnemen wat niet altijd goed uitkomt en alleen in een ziekenhuis kan gebeuren. Naast de slagader gebruiken we de saturatiemeter. Deze meet met infrarood licht het zuurstofgehalte in het bloed dat door de vinger stroomt. Bij patiënten die herstellen van een operatie, wordt tenminste drie keer per dag een saturatiemeting uitgevoerd hiermee kun je echter niet een plotselinge daling registreren. Een belangrijke stap voorwaarts zou continue monitoring zijn zoals dat met de viQtor kan. Daarmee kunnen we precies zien hoe de zuurstofsaturatie van een patiënt verloopt en ingrijpen wanneer hypoxie ontstaat.”

Gemengde groep proefpersonen

“SmartQare vroeg ons om de viQtor te kalibreren en te valideren omdat het LUMC daar als een van de weinige academische centra in Nederland in kunnen voorzien. Wij hebben alle middelen en expertise tot onze beschikking. De enige uitdaging was de diversiteit van de proefpersonen. Voor de metingen brachten we de zuurstofsaturatie van proefpersonen gecontroleerd tot onder de 70%. Bij gezonde mensen kan dat want die veren snel weer terug naar het normale niveau wanneer weer extra zuurstof wordt toegediend. Topsporters bijvoorbeeld hebben zelfs met enige regelmaat hele lage zuurstofwaarden. Maar bij mensen uit de doelgroep van smartQare waaronder ouderen met onderliggende aandoeningen zoals diabetes en COPD, is dat een ander verhaal en kan het riskant zijn om de waarden zo ver terug te brengen. Toch is het gelukt om een goed gemêleerde groep samen te stellen en zo tot representatieve resultaten te komen.”

De viQtor, smartQare's multisensor oplossing voor 24-uursmonitoring en diagnostiek op afstand

Perifere aderen

“De viQtor is een wearable die in de bovenarm het zuurstofgehalte meet met infrarood licht, net als de vingertipmeting. De gemeten zuurstof wordt gemeten uit de oppervlakkige perifere aderen. Deze waarden hebben we vergeleken met de waarden van de ‘gouden standaard’, uit de slagader. Aan de hand van deze vergelijkingen hebben we de viQtor gekalibreerd en gevalideerd. In het proces hebben we proefpersonen gedesatureerd naar diverse niveaus zodat we een breed spectrum hebben van meetwaarden.”

Thuis en in ziekenhuis

“Ik ben blij dat ik hieraan mee heb kunnen werken want 24-uursmonitoring van zuurstofsaturatie is een nieuwe en spannende ontwikkeling in de zorg. Tijdens corona hebben we aan den lijve ondervonden wat een enorme impact een te laag zuurstofgehalte in je bloed kan hebben en wat voor vreselijke gevolgen je daaraan kan overhouden. Te laat vaststellen van hypoxie zou met de viQtor voorkomen kunnen worden. Ik zie de toepassing ervan bij ons vooral in de overgang van een hoogtechnologische omgeving zoals de operatiekamer of IC naar een verpleegzaal. Patiënten gaan van continue meting naar een omgeving met laagfrequente metingen. Wanneer er drie keer per dag vitale parameters worden gemeten, kan dat leiden tot vertraging bij het vaststellen van achteruitgang. De viQtor zou hier een rol in kunnen spelen en kunnen zorgen voor minder handelingen voor de verpleegkundige die daardoor weer meer tijd aan andere zorg kan besteden. Patiënten zouden ook thuis gemonitord kunnen worden in het traject na ontslag uit het ziekenhuis. Ook de huisarts zou een patiënt die wordt verdacht van een risico op een zuurstoftekort, bijvoorbeeld door een ernstige longontsteking of een longziekte zoals COPD, op afstand kunnen monitoren. Ik verwacht er in ieder geval veel van, want het is een belangrijke ontwikkeling. Te lage zuurstofsaturatie is een sluimerend gevaar dat niet snel genoeg gesignaleerd kan worden.”

Netwerkzorg

Bij smartQare staan we aan de vooravond van de medische CE klasse IIa markering waardoor data uit onze 24/7 monitoring oplossing bruikbaar en ondersteunend wordt voor medische besluitvorming. De combinatie van medisch hulpmiddel, het Clinical Decision Support Platform en app maakt smartQare uiterst geschikt om patiënten die thuis revalideren en ouderen die zelfstandig wonen beter te volgen en in de gaten te houden. In eerste instantie worden waarden van zuurstofsaturatie, hartslag, huidtemperatuur, beweging, valdetectie en locatiebepaling via Galileo/GPS doorgegeven via het Internet of Things netwerk van Vodafone (NB-IoT / LTE Cat-M1). Aan de hand van deze informatie kunnen medische professionals in netwerkzorg beslissingen nemen en tot actie overgaan.

Blijf op de hoogte

Na medische certificatie is onze netwerkzorg klaar voor toepassing in de zorg. Wilt u op de hoogte blijven van onze laatste stappen naar marktlancering? Meld u aan voor onze nieuwsbrief of volg ons via onze smartQare LinkedIn pagina.