Alerts

viQtor meet 24/7 de vitale gegevens van cliënten en patiënten. Zodra er een opvallende of afwijkende waarde wordt gesignaleerd, komt er in het dashboard een alert (melding) binnen. Ook wanneer de drager op de hulpknop drukt, geeft het systeem een alert.

Welke kleur?

De alerts van viQtor kunnen geel, oranje of rood zijn. De kleur laat zien hoe dringend de melding is. De inhoud van een alert vertelt de ontvanger wat er precies aan de hand is.

  • Een geel alert is een eerste indicatie van afwijking van vitale waarden buiten de gestelde grenswaarden, dit alert vraagt aandacht van het medisch service center of behandelaar.
  • Een oranje alert vraagt aandacht en soms actie van het medisch service center, de behandelaar of de mantelzorger.
  • Een rode alert vraagt direct aandacht en actie van het medisch service center, de behandelaar of de mantelzorger.

Wanneer een alert?

Er zijn verschillende redenen voor een alert:

  • Een meting van hartslag, zuurstofsaturatie of huidtemperatuur valt buiten de grenswaarden. Die grenswaarden worden vooraf samen met de behandelaars vastgesteld. Ook wordt vooraf bepaald welke actie er volgt op een alert.
  • De patiënt of cliënt is gevallen. Op het moment dat viQtor een val signaleert, voert het systeem ook een plaatsbepaling uit. Samen met de behandelaars wordt afgesproken welke actie er volgt op een val: wie gaat er naar de patiënt toe?
  • Wanneer de gebruiker op de hulpknop drukt, komt er een alert binnen. Ook wordt dan meteen een plaatsbepaling uitgevoerd. Ook voor deze alert wordt vooraf afgesproken welke actie er dan volgt.
  • Alerts kunnen ook aangeven dat de batterij van viQtor (bijna) leeg is, of dat viQtor niet gedragen wordt.

Behalve alerts laat viQtor ook trends zien.