Trends

viQtor meet 24/7 de hartslag, zuurstofsaturatie, huidtemperatuur en activiteit van de drager. Daarvoor gebruikt het systeem photoplethysmografie (PPG), een technologie die gebruik maakt van lichtsensoren (LED).
De metingen worden automatisch verricht. De drager voelt daar niets van. Elke minuut wordt per meting het gemiddelde berekend en elke vijf minuten worden de metingen doorgestuurd naar ons platform. In het webdashboard van viQtor worden al deze metingen in beeld gebracht. Zo ontstaan tijdlijnen van alle metingen op een rij.

Trendlijnen

Dit verloop van de metingen noemen we een trend of trendlijn. Voor een arts of verpleegkundige is zo’n trendlijn heel waardevol. Het beeld van een zuurstofsaturatie die langzaam daalt of een hartslag die steeds iets hoger wordt, kan soms meer zeggen dan de uitkomst van een enkele meting.

Inzicht in oorzaken

In de trendlijnen is ook het exacte moment te zien waarop bijvoorbeeld een hartslag hoger of lager wordt. Het is relevant om te zien wat er op dat moment met de andere waarden gebeurt. Ook kunnen we nagaan wat de situatie van een cliënt of patiënt op dat moment was: ontstaan de veranderingen tijdens de slaap? Of juist na een activiteit? Of na het nemen van medicatie? Zo kan de behandeling nog beter worden aangepast aan de specifieke situatie van een patiënt.

Onderbreking van de trendlijn

Soms zitten er gaten in de trendlijn met metingen. De lichtsensor technologie van viQtor is namelijk gevoelig voor (te veel) beweging. Dat is ook de reden waarom viQtor om de bovenarm gedragen wordt, en niet om de pols die veel beweeglijker is.

Veel beweging maakt de metingen minder nauwkeurig. Als het apparaat een meting niet goed genoeg vindt, dan wordt deze meting niet meegenomen in het gemiddelde van metingen. En als het gemiddelde van de metingen niet nauwkeurig genoeg is, dan wordt die niet verstuurd. Zo kan het gebeuren dat de trendlijn even onderbroken wordt.

Gelukkig is dat geen probleem. Doordat er elke minuut weer een nieuw meetmoment is, hebben we voldoende gegevens om een duidelijk beeld te krijgen van hoe de vitale waarden zich ontwikkelen.

Behalve trends geeft viQtor ook alerts.

Lees meer: maak kennis met viQtor