Over smartQare

smartQare is een jonge onderneming met gedreven professionals die een gezamenlijke missie hebben: met slimme oplossingen bijdragen aan een wereld met goede zorg, waar en wanneer dat nodig is. Een wereld waarin de zorg toegankelijk en betaalbaar is, en aantrekkelijk om te werken. Een wereld waarin mensen zo lang mogelijk en zoveel mogelijk autonomie kunnen behouden, zodat ze kunnen blijven doen wat voor hen echt van belang is.

Onze overtuiging

De huidige uitdagingen van ons zorgsysteem zijn overduidelijk en we zijn ons allemaal bewust van de versnellende aantallen en de groeiende kloof tussen "vraag en aanbod".

Medische technologie moet daar voor de toekomst een oplossing in bieden. Omdat (patiënt)gegevens de basis vormen voor besluitvorming door professionals in het zorgsysteem, is het beschikbaar hebben van patiëntgegevens op het juiste moment op de juiste plaats essentieel voor het leveren van de best passende zorg.

Onze visie was niet om een stukje van de puzzel te ontwikkelen, maar om alle belangrijke componenten te ontwikkelen om nieuwe manieren van 'connected care' te ontsluiten. We hebben een 'digital health’ oplossing gecreëerd, genaamd viQtor, die geschikt is voor zorg in een ziekenhuis of zorgorganisatie en thuis.

Samen

Wij werken voor de ontwikkeling van viQtor nauw samen met partners. Deze partners hebben wij zorgvuldig geselecteerd om de kwaliteit en veiligheid van onze oplossing te kunnen garanderen.

Demcon is onze partner voor de ontwikkeling en productie van het device.

Thaumatec en S3 zijn onze partners voor de ontwikkeling van software, op het device en voor de portal en dashboards en apps.

Samen met zorgorganisaties brengen we de wensen van gebruikers en zorgprofessionals in kaart, op basis waarvan we viQtor continu doorontwikkelen.