Integraal Zorgakkoord & viQtor: a perfect match

20 Juni 2023

viQtor sluit naadloos aan bij het streven naar ziekenhuis verplaatste zorg

Jochem Lindner, manager sales & business development

Voor het einde van 2023 moeten zorginstellingen per regio een plan klaar hebben: hoe gaan ze gezamenlijk de afspraken van het Integraal Zorgakkoord in hun regio waarmaken? Jochem Lindner, onze manager sales & business development, ziet daarvoor mogelijkheden: “viQtor past perfect in dat plaatje.”

De zorg staat onder druk en als er niets verandert loopt de boel straks vast. Alle partijen in de zorg zijn het daar wel over eens. Maar wat moet er dan veranderen en hoe gaan we dat doen? Vorig jaar is tussen het Ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg het Integraal Zorgakkoord (IZA) getekend. Hierin zijn afspraken gemaakt om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te bewaken, nu en in de toekomst.

24/7 monitoring

In het Integraal Zorgakkoord is een belangrijke rol toebedeeld aan ‘ziekenhuis verplaatste zorg’. Dat is zorg die buiten het ziekenhuis wordt verleend, onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Jochem Lindner: “De bedoeling is dat mensen sneller uit het ziekenhuis naar huis (eventueel met thuiszorg) of naar een revalidatieplek kunnen. viQtor sluit daar naadloos op aan. Dankzij 24/7 monitoring kunnen patiënten eerder het ziekenhuis verlaten terwijl ze op afstand door het ziekenhuis in de gaten worden gehouden. Dat is fijn voor de patiënt, voor het ziekenhuis en voor alle zorgverleners rond de patiënt thuis. We hebben met viQtor dus een waanzinnig mooie propositie!”

Transitievergoeding

De overheid heeft voor de plannen van het IZA een transitiebudget vrijgemaakt van 2,8 miljard. Regio’s moeten voor het eind van dit jaar een plan indienen hoe ze de veranderingen willen gaan implementeren. Jochem: “In de praktijk zien we dat zorginstellingen nu meer dan bijvoorbeeld een jaar geleden bezig zijn met de vraag hoe zij gezamenlijk de patiënt langer uit het ziekenhuis kunnen houden. Vaak zijn ze samen ook al aan het kijken hoe ze een medisch servicecenter kunnen inrichten om patiënten op afstand te volgen. De ene regio is daar verder mee dan de ander. In de regio Deventer is bijvoorbeeld Salland United opgericht. Als grootste zorggroep in de regio hebben zij, samen met het Deventer ziekenhuis, al een medisch servicecenter opgezet. Daar zouden ze zo met viQtor aan de slag kunnen.”

De juiste zorg op de juiste plek

Als manager sales & business development is Jochem in gesprek met ziekenhuizen en instellingen om te laten zien hoe viQtor perfect in het plaatje van het Integraal Zorgakkoord past. “Voordat ik bij smartQare kwam, ben ik zo’n 20 jaar werkzaam geweest in de wereld van pharma en medical devices, dus ik neem een behoorlijk netwerk mee. Ronald Olie, Cecile Goldman en ik gaan met zoveel mogelijk mensen in gesprek om te laten zien hoe viQtor kan bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek. Wij hebben een actieve rol om zorginstellingen erop te attenderen dat zij niet het wiel hoeven uitvinden als het gaat om ziekenhuis verplaatste zorg, maar dat wij kunnen helpen in het transitiestuk.”

Unieke propositie

Telemonitoring met viQtor kan voor veel zorginstellingen een oplossing zijn in de zoektocht naar toekomstbestendige zorg. “Wat ons uniek maakt in de markt is dat we niet alleen het platform, maar ook het device bieden,” aldus Jochem. “Voor het verzenden van data maakt viQtor gebruikt van NB-IoT (Internet of Things). Dat is voor zorginstellingen een groot voordeel; ze krijgen niet te maken met allerlei beveiligingsprotocollen omdat viQtor niet aan het ziekenhuis- of thuisnetwerk of aan een telefoon gekoppeld hoeft te worden. viQtor maakt de meetgegevens van patiënten voor alle direct betrokkenen 24/7 inzichtelijk. Het device is supermakkelijk in gebruik voor de drager zelf en voor de zorgverleners en kan daardoor zowel in een zorginstelling als thuis worden gebruikt. Dat maakt viQtor echt een sterke propositie.”

Patiëntvriendelijk en efficiënt

Zorginstellingen die overtuigd zijn van onze oplossing, dragen ook bij aan de verbetering ervan, vertelt Jochem. “Als viQtor breder ingezet gaat worden, kunnen we meer data verzamelen. Zo kunnen we binnenkort een early warning score berekenen, iets wat we gaan valideren in samenwerking met academische partners. Er komt dan een melding binnen wanneer de vitale waardes afwijken van normaal. Patiënten worden niet onnodig belast met het doen van metingen en voor zorgprofessionals werkt dit een stuk efficiënter.”
Regio’s die nog zoekende zijn naar een slimme manier om tegemoet te komen aan het Integraal Zorgakkoord, nodigt Jochem graag uit voor een gesprek: “We laten graag live zien hoe viQtor werkt en wat de toegevoegde waarde van 24-uurs monitoring kan zijn. Uiteindelijk is het net als met een auto kopen: daar wil je toch ook eerst een proefrit in maken?”

Lees ook: viQtor: de partner in uw regioplannen?