24/7 monitoring van ademfrequentie

Met viQtor, onze 24-uurs monitoring oplossing, meten we onder andere de ademhaling. Dit doen we met optische sensoren in een wearable voor de bovenarm. Daarmee kan de ademfrequentie op afstand worden uitgelezen. De meting gaat automatisch en is volledig pijnloos.

Wanneer de ademfrequentie toeneemt, afneemt of juist constant hoog of laag is, geeft viQtor een melding. Door direct de juiste actie te ondernemen kan schade aan het lichaam worden voorkomen.

  • Een gezonde ademhalingsfrequentie tijdens rust kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals leeftijd en gezondheid;
  • Een ademhalingsfrequentie tussen 12 en 20 ademhalingen per minuut is normaal voor een volwassene in rust;
  • viQtor meet ademhaling via de polsslag (PR) met PhotoPlethysmoGrafie (PPG)
  • viQtor meet ook het activiteitenniveau. De combinatie van ademfrequentie en activiteit kan bepalen of een alert of actie wenselijk is;
  • Elke minuut wordt een meting uitgevoerd, elke 5 minuten worden de waarden rechtstreeks uit het meetapparaat verzonden naar ons platform.

Over viQtor

smartQare heeft viQtor ontwikkeld, een unieke multisensor oplossing voor 24-uursmonitoring en diagnostiek op afstand van risicogroepen. Een relevant en betaalbaar hulpmiddel dat mensen centraal stelt én zorgprofessionals helpt het zorgproces rondom patiënten doelmatig en efficiënt te organiseren.

viQtor, onze oplossing voor 24-uurs monitoring van:

Waarom meten we ademfrequentie?

Het meten van de ademfrequentie is van groot belang in de medische zorg omdat het een vroege waarschuwing kan geven van verslechtering bij patiënten. Veranderingen in de ademfrequentie, zoals een toename of afname, kunnen wijzen op ernstige aandoeningen zoals sepsis, hartfalen, of ademhalingsproblemen. Deze vroege signalen stellen zorgverleners in staat om snel in te grijpen en de nodige maatregelen te nemen om complicaties te voorkomen. Vooral op spoedeisende hulpafdelingen en intensive care-units is dit van cruciaal belang voor het behoud van de patiëntveiligheid.

Naast het dienen als een alarmsignaal, helpt de ademfrequentie ook bij de diagnose van specifieke ademhalingsaandoeningen. Ziekten zoals astma, chronische obstructieve longziekte (COPD), en pneumonie kunnen vaak worden geïdentificeerd door een abnormale ademhalingspatroon. Door het nauwlettend volgen van de ademfrequentie kunnen zorgverleners betere beslissingen nemen over de noodzaak van verdere diagnostische tests en behandelingen. Het biedt een niet-invasieve methode om inzicht te krijgen in de longfunctie en de algehele ademhalingsstatus van de patiënt.

Het meten van de ademfrequentie is ook essentieel bij het beoordelen van de respons van een patiënt op behandelingen. Bijvoorbeeld, tijdens zuurstoftherapie of na het toedienen van medicijnen voor astma, geeft de ademfrequentie informatie over de effectiviteit van de behandeling. Dit helpt zorgverleners om behandelingsplannen aan te passen en te optimaliseren, wat bijdraagt aan betere gezondheidsuitkomsten voor de patiënt. Het is een dynamische parameter die continu kan worden gemonitord om de voortgang en herstel te volgen.

Ten slotte speelt de ademfrequentie een rol in het monitoren van de algemene gezondheidstoestand en het welzijn van een patiënt. Een verhoogde ademfrequentie kan duiden op pijn, angst, of stress, wat belangrijk is voor de emotionele en fysieke beoordeling van de patiënt. Bij chronische aandoeningen zoals hartfalen of COPD helpt het regelmatige meten van de ademfrequentie om exacerbaties vroegtijdig op te sporen en te behandelen, waardoor de levenskwaliteit van de patiënt wordt verbeterd. Het biedt een eenvoudig maar krachtig hulpmiddel voor zorgverleners om een alomvattend beeld van de gezondheid van hun patiënten te verkrijgen.

Ademfrequentie meting via viQtor

viQtor, onze 24-uurs monitoring oplossing, wordt op de bovenarm gedragen. viQtor meet de vitale waarden met optische sensoren. De ademhaling (RR) wordt 24 uur per dag gemeten op basis van photoplethysmografie (PPG), een techniek die gebruik maakt van de absorptie van licht. Hiervoor wordt licht van twee verschillende golflengtes gebruikt: rood (660nm) en infrarood (940nm). Het licht wordt door LED uitgezonden in de bovenarm. Een deel van het licht wordt geabsorbeerd, een deel weerkaatst op het vatenstelsel en wordt dan weer opgevangen door een fotodiode sensor. Met slimme algoritmes wordt vervolgens de hartslag berekend.
viQtor meet ook het activiteitenniveau. Op het viQtor platform worden de gemeten hartslagwaarden gerelateerd aan het activiteitenniveau. Een normale stijging van de hartslag bij een stijging van het activiteitenniveau leidt daardoor niet tot alerts of (onterechte) actie.

Ademfrequentie op afstand monitoren

viQtor voert elke minuut een meting uit. Elke 5 minuten worden het aantal ademhalingen rechtstreeks uit het apparaat via het veilige NB-IoT/LTE Cat M1 netwerk van Vodafone (4/5G voor data) verzonden naar ons platform in de cloud. Op dit platform worden de metingen geanalyseerd en vervolgens veilig en gepseudonimiseerd opgeslagen. Het platform is gekoppeld aan een online dashboard en een app. Daar kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers de informatie raadplegen.

Lees ook