24/7 monitoring van zuurstofsaturatie

Met viQtor, onze 24-uurs monitoring oplossing, meten we onder andere de zuurstofsaturatie in het bloed. Dit doen we met optische sensoren in een wearable voor de bovenarm. Daarmee kan het zuurstofgehalte in het bloed op afstand worden uitgelezen. De meting gaat automatisch en is volledig pijnloos.

Bij een daling van het zuurstofgehalte geeft viQtor een melding. Door direct de juiste actie te ondernemen kan schade aan het lichaam worden voorkomen.

  • Zuurstofsaturatie onder 90% brengt schade toe aan weefsels
  • Chronische longaandoeningen leiden vaak tot lage zuurstofsaturatie
  • viQtor meet zuurstofsaturatie op afstand met photo plethysmografie (PPG)
  • Elke minuut wordt een meting uitgevoerd, elke 5 minuten worden de waarden rechtstreeks verzonden naar ons platform

Over viQtor

smartQare heeft viQtor ontwikkeld, een unieke multisensor oplossing voor 24-uursmonitoring en diagnostiek op afstand van risicogroepen. Een relevant en betaalbaar hulpmiddel dat mensen centraal stelt én zorgprofessionals helpt het zorgproces rondom patiënten doelmatig en efficiënt te organiseren.

viQtor, onze oplossing voor 24-uurs monitoring van:

Waarom meten we zuurstofsaturatie?

Zuurstof komt via de ademhaling onze longen binnen. Rode bloedcellen bevatten
hemoglobine (Hb) die de zuurstof in de longen aan zich bindt. Via de slagaders wordt de zuurstof naar alle weefsels in het hele lichaam vervoerd en op de plek van bestemming weer losgelaten.

Voor sommige mensen en op sommige momenten is het wenselijk om het zuurstofpercentage in de lichaamsweefsels te controleren en te bewaken. Als er namelijk te weinig zuurstof in de weefsels komt, kan dit tot achteruitgang leiden.

Normale waarden zuurstofsaturatie

De arteriële zuurstofsaturatie, kortweg saturatie, is een graadmeter voor de
hoeveelheid zuurstof die aan de hemoglobine in de rode bloedcellen in de slagaders gebonden is. Zuurstofsaturatie (SpO2) is het percentage hemoglobine dat volledig is verzadigd met zuurstof. Voor gezonde mensen is een waarde van 95-99% normaal.

De optimale waarde van de saturatie bij niet-gezonde personen kan variëren.

Te weinig zuurstof: desaturatie

Bij waardes onder 90% is er sprake van desaturatie. De cliënt of patiënt ademt dan onvoldoende zuurstof in of de zuurstofuitwisseling tussen de longen en het bloed functioneert niet goed. Bij desaturatie kan de huid blauw kleuren (cyanose) en is er sprake van een heel langzame of juist heel snelle pols en/of ademhaling.

Lage zuurstofsaturatie

Mensen met chronische longaandoeningen zoals astma en COPD kunnen een lage zuurstofstofsaturatie hebben, soms wel minder dan 90%, zonder acute
benauwdheidsklachten. Dit komt omdat het lichaam zich geleidelijk aanpast aan het zuurstoftekort. Oudere mensen hebben over het algemeen ook een lagere
zuurstofsaturatie.

Desaturatie komt ook voor bij hartproblemen. Hierbij kan vocht zich ophopen in de ruimte tussen de vliezen (‘vocht achter de longen') waardoor de zuurstofuitwisseling minder goed verloopt.

Nachtelijke desaturatie

Een vaak voorkomende vorm van desaturatie is nachtelijke desaturatie. Dit komt
onder andere voor bij mensen met slaapapneu (OSAS en CSAS) waarbij er periodes van complete ademstilstand (apneu) of gedeeltelijke ademstilstand (hypopneu) ontstaan. Dit kan tot wel 100 keer per nacht voorkomen. Het gevolg is dat het zuurstofgehalte in het bloed en in de weefsels daalt en de hartslag onregelmatig wordt.

Zuurstofsaturatie meting via viQtor

viQtor, onze 24-uurs monitoring oplossing, wordt op de bovenarm gedragen. viQtor
meet de vitale waarden met optische sensoren. De zuurstofsaturatie wordt 24 uur per dag gemeten op basis van photo plethysmografie (PPG), een techniek die gebruikt maakt van de absorptie van licht. Hiervoor wordt licht van twee verschillende golflengtes gebruikt: rood (660nm) en infrarood (940nm). Het licht wordt door LED uitgezonden in de bovenarm. Een deel van het licht wordt geabsorbeerd, een deel weerkaatst op het vatenstelsel en wordt dan weer opgevangen door een fotodiode sensor. Met slimme algoritmes wordt vervolgens de saturatie berekend.

Saturatie op afstand monitoren

viQtor voert elke minuut een meting uit. Elke 5 minuten worden de saturatiewaarden rechtstreeks via het veilige NB-IoT/LTE Cat M1 netwerk van Vodafone verzonden naar ons platform in de cloud. Op dit platform worden de metingen geanalyseerd en vervolgens veilig en gepseudonimiseerd opgeslagen. Het platform is gekoppeld aan een online dashboard en een app. Daar kunnen zorgprofessionals en mantelzorgers de informatie raadplegen.

Lees ook